Cilj studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija je utvrditi zadovoljstvo i stavove studenata o cjelokupnom studiju (općim uvjetima studiranja, administrativnim i stručnim službama, sadržaju i organizaciji studijskog programa, provedbi nastave i postupcima procjene znanja, odnosu nastavnika prema studentu, institucionalnoj potpori studiranju, odnosima između studenata te ostalim aspektima studiranja) kako bi se ukazalo na mogućnosti poboljšanja kvalitete cjelokupnog studija. Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 61.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.

Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2021./2022.:

Zbirno Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju cjelokupne razine studija za akademsku godinu 2021./2022.

Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2020./2021.:

Zbirno Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju cjelokupne razine studija za akademsku godinu 2020./2021.

Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2019./2020.:

Zbirno Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju cjelokupne razine studija za akademsku godinu 2019./2020.

Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2018./2019.:

Zbirno Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju cjelokupne razine studija za akademsku godinu 2018.-2019.

Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2017./2018.:

Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2016./2017.:

Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2015./2016.:

Cjelokupno vrednovanje studija za akad. god. 2013./2014.:

| Postupak se provodi prema Izvješće o provedenom vrednovanju za akad. god. 2015./16. | Anketni upitnik za studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija |

Pin It