Jedinstvena sveučilišna studentska anketa na Sveučilištu u Splitu, kao jedan od važnih elemenata sustava osiguravanja kvalitete nastave, počela se provoditi akademske godine 2008./09. u skladu s Pravilnikom o postupku vrednovanja kvalitete nastavnika i nastave od strane studenata od 27. listopada 2008. 

Na prijedlog Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu, Senat je na svojoj 90. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine usvojio novi Pravilnik o postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada na Sveučilištu u Splitu te novi anketni upitnik. 

Cilj je provođenja postupka ispitati percepciju studenata o nastavnom radu nastavnika na pojedinom predmetu, steći uvid u eventualne probleme s kojima se susreću te uvid u studentsku percepciju načina unaprjeđenja nastave.

Studentsko vrednovanje nastavnog rada

Akad. god. 2023/24.(zimski semestar i ljetni semestar)

Akad. god. 2022/23.(zimski semestar i ljetni semestar)

Akad. god. 2021/22.(zimski semestar i ljetni semestar)

Akad. god. 2020/21.(zimski semestar i ljetni semestar - vrednovanje nastave na daljinu)

Akad. god. 2019/20.(zimski semestar i ljetni semestar - vrednovanje nastave na daljinu)

Akad. god. 2018/19.(zimski semestar i ljetni semestar)

Akad. god. 2017/18.(zimski semestar i ljetni semestar)

Akad. god. 2016/17.(zimski semestar i ljetni semestar)

Akad. god. 2015/16.(zimski semestar i ljetni semestar)

Akad. god. 2014/15.(zimski semestar i ljetni semestar)

Akad. god. 2013/14.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba sa Sveučilištem

Usporedba za akad. god. 2020/21.(zimski semestar ...

Usporedba za akad. god. 2019/20.(zimski semestar i ljetni semestar - vrednovanje nastave na daljinu)

Usporedba za akad. god. 2018/19.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2017/18.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2016/17.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2015/16.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2014/15.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2013/14.(zimski semestar i ljetni semestar)

Pin It