Raspored predavanja 2017./18.

Obvezni predmeti

Izborni i seminari

Raspored konzultacija

Nadnevci ispita

Diplomski rad i ispit

Nadnevci ispita su navedeni u akademskom kalendaru.

Upute za izradu diplomskog rada

Uvjeti za diplomski ispit

Tezarij za diplomski ispit

Opis studijskog programa

Vrsta studija Diplomski
Naziv Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni filozofsko-teološki studij
Nositelji Predlagač i izvođač: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Trajanje 5 godina
ECTS 300
Uvjeti za upis Završena četverogodišnja srednja škola, položen razredbeni ispit
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Teološko-pastoralna i nastavna osposobljenost. Osposobljenost za đakonat i prezbiterat. Poznavanje, razumijevanje i interpretiranje:
  • temeljnih tekstova kršćanstva
  • filozofijske misli
  • povijesti kršćanstva
  • crkvenih dokumenata
  • dinamike teološke misli
  • društvene relevantnosti vjere i njezinih izričaja

 

Sposobnost kritičkog promišljanja društvene zbilje. Sposobnost za sudjelovanje u kulturnom, društvenom, interdisciplinarnom, ekumenskom i međureligijskom dijalogu i za njegovo promicanje. Sposobnost teološkoga i etičko-moralnoga argumentiranja. Znanstvena osposobljenost za poslijediplomski studij iz područja teologije i srodnih znanosti.

Mogućnosti nastavka studija Nakon završenoga filozofsko-teološki studija moguće je nastaviti poslijediplomski studij u bilo kojoj teološkoj grani (biblijska teologija i egzegeza; temeljno, dogmatsko, ekumensko, moralno, pastoralno bogoslovlje; povijest Crkve i kršćanske literature; liturgika i crkveno pravo). Zbog specifičnosti ustroja filozofsko-teološkoga studija, moguće nastaviti i studij filozofije. Budući da je filozofsko-teološki studij priznat na svim srodnim teološkim studijima u svijetu, zainteresiranim su studentima za poslijediplomski studij otvorena vrata mnogih akademskih ustanova u svijetu.
Priprema za svećenička zvanja Filozofsko-teološki studij koji se, u različitim oblicima, crkvenim, društvenim i kulturnim okolnostima već stoljećima gaji na prostoru južne Hrvatske, od ak. god. 1999. / 2000. sastavni je dio Splitskog sveučilišta. Njegova je prvotna nakana teološko-pastoralno osposobljavanje kandidata za đakonat i prezbiterat, kao i, u novim društvenim okolnostima, teološko-pastoralna naobrazba laika. S obzirom na to da je Republika Hrvatska u sustav osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja uvrstila i nastavni plan i program konfesionalnoga vjeronauka, filozofsko-teološki studij, osim za crkvene službe, osposobljava i za nastavni rad u školi. Filozofsko-teološki studij na KBF-u u Splitu intenzivno prati razvoj teološke znanosti u svijetu i sudjeluje u njemu, vodeći na poseban način brigu oko interdisciplinarnosti sa srodnim znanostima kao i o pokrajinskim povijesnim, vjerskim, društvenim i kulturnim posebnostima. Studij teologije na KBF-u Sveučilišta u Splitu je usporediv s drugim studijima teologije u zemljama EU. Primjerice, sa studijem teologije u Austriji: Katholische Theologie, ÖH Uni Wien ili onim u Rimu: Facoltà teologica, Pontificia università Gregoriana.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Magistar/magistra teologije

Zimski semestar

A. Domazet Uvod u misterij Krista i povijest spasenja / KBF101 / 30 sati / 3 ects /
 I. Tadić
A. Akrap
Povijest filozofije - stari i srednji vijek / KBF102 / 75 sati / 5 ects /
J. Dukić
Ž. Tolić
Povijest Crkve staroga i srednjega vijeka / KBF103 / 75 sati / 6 ects /
I. Kešina Etika / KBF104 / 45 sati / 4 etcs /
I. Tadić Kozmologija / KBF105 / 30 sati / 3 ects /
I. Tadić
B. Vidović
Opća psihologija / KBF106 / 45 sati / 4 ects /
A. Vučković
G. Šparada
Metodologija znanstvenoga rada / KBF107 / 30 sati / 2 ects /
I. Kešina
J. Hrgović
Latinski jezik I.* / Izborni / KBF108 / 30 sati  / 3 ects /

Ljetni semestar

I. Kešina
A. Vučković
Povijest filozofije – moderna i suvremena / KBF121 / 75 sati / 6 ects /
 I. Kešina
J.Hrgović
Latinski jezik II. /KBF122  / 30 sati / 3 ects /
A. Vučković
A. Akrap
Logika / KBF123 / 45 sati / 4 ects /
Š. Marović Crkvena glazbena kultura / KBF124 / 30 sati / 2 ects /
J. Dukić
Ž. Tolić
Povijest Crkve novoga i suvremenoga doba / KBF125 / 60 sati  / 6 ects /
D. Runje
M. Odrljin
Opći uvod u Sveto pismo / KBF126 / 30 sati /3 ects /
  Izborni** / 30 sati /3 ects /
  Izborni / 30 sati /3 ects /
 

* Upisuju svi studenti koji u srednjoj školi nisu učili Latinski jezik. Drugi studenti popunjaju ECTS bodove (ukupno 30) izbornim predmetom.

** Student upisuje izborne predmete ili ECTS bodove popunja dodatnim pisanim radom, koji predviđa određeni predmet. Takav se dodatni pisani rad vrjednuje s 3 ECTS boda. Tijekom studija moguće je izraditi četiri takva rada (12 ECTS bodova od bodova predviđenih za izborne predmete). Pisani rad treba imati najmanje 15 autorskih kartica i biti napisan znanstvenom metodom.

Zimski semestar

I. Kešina Filozofska antropologija / KBF201 / 45 sati / 4 ects /
A. Vučković Ontologija* / KBF203 / 45 sati / 5 ects /
I. Bodrožić Patrologija / KBF204 / 60 sati / 6 ects /
M. Parlov Povijest dogmi / KBF205 / 30 sati / 3 etcs /
D. Runje
M. Grgić
Hebrejski jezik I. / KBF206 / 30 sati / 3 ects /
Š. Marović Osnove gregorijanskoga pjevanja / KBF207 / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati  / 3 ects /

Ljetni semestar

J. Mužić
B. Vidović
Psihologija religije / KBF202 / 45 sati / 3 ects /
I. Tadić Teodiceja* / KBF221 / 60 sati / 5 ects /
A. Domzet
E. Punda
Svjetske religije / KBF224 / 30 sati / 3 ects /
M. Vidović Biblijski grčki jezik / KBF226 / 30 sati / 3 etcs /
D. Runje
M. Odrljin
Uvod i egzegeza Staroga zavjeta - proroci i mudrosni spisi / KBF321 / 45 sati / 5 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Seminar 30 sati / 5 ects /

* Predmet s dodatnim pisanim radom i ECTS bodovima.

Zimski semestar

A. Domazet Kršćanska objava / KBF301 / 75 sati / 7 ects /
A. Mateljan
E. Petrov
Otajstvo Trojedinoga Boga* / KBF302 / 45 sati / 5 ects /
L. Tomašević Osnovno moralno bogoslovlje / KBF303 / 75 sati / 6 ects /
D. Runje
M. Odrljin
Uvod i egzegeza Staroga zavjeta Petoknjižje i povijesne knjige / KBF304 / 45 sati / 4 etcs /
M. Vidović Biblijska teologija Staroga zavjeta / KBF305 / 30 sati / 2 ects /
  Izborni / 30 sati  / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
   

Ljetni semestar

I. Žižić
D. Volarević
Liturgika / KBF222 / 75 sati / 5 ects /
J. Garmaz Katehetika / KBF223 / 60 sati / 4 ects /
A. Domazet
E. Punda
Crkva Kristova / KBF322 / 60 sati / 6 ects /
L. Tomašević Bogoštovlje i krjeposti / KBF323 / 75 sati / 6 etcs /
M. Volarević
I. Macut
Ekumensko bogoslovlje / KBF324 / 45 sati / 4 ects /
  Seminar / 30 sati  / 5 ects /
   
   

 * Predmet s dodatnim pisanim radom i ECTS bodovima.

Zimski semestar

D. Runje Uvod i egzegeza Novoga Zavjeta: sinoptici / KBF401 / 45 sati / 4 ects /
M. Vidović Ivanovski korpus / KBF402 / 30 sati / 2 ects /
Š. Bilokapić Spolni, bračni i obiteljski moral / KBF403 / 60 sati / 5 ects /
I. Jakulj Uvod u kanonsko pravo, I. i III. knjiga Zakonika kanonskog prava / KBF404 / 30 sati / 3 etcs /
M. Parlov
E. Punda
Kristologija* / KBF405 / 60 sati / 5 ects /
  Izborni / 30 sati  / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Seminar / 30 sati / 5 ects /

Ljetni semestar

M. Parlov
E. Petrov
Pneumatologija / KBF406 / 30 sati / 2 ects /
A. Mateljan
E. Petrov
Teološka antropologija* / KBF421 / 60 sati / 6 ects /
M. Vidović
M. Grgić
Pavlovski korpus i ostali epistolarni dio / KBF422 / 75 sati / 6 ects /
D. Runje Biblijska teologija Novoga zavjeta / KBF423 / 30 sati / 2 etcs /
J. Garmaz Didaktika i metodika religioznog odgoja i kateheze / KBF424 / 45 sati / 3 ects /
I. Jakulj
M. Mrše
Druga knjiga Zakonika kanonskog prava / KBF425 / 45 sati / 4 ects /
A. Čondić Temeljna pastoralna teologija / KBF426 / 60 sati / 4 ects /
   Izborni / 30 sati / 3 ects /

* Predmet s dodatnim pisanim radom i ECTS bodovima.

Zimski semestar

A. Mateljan Sakramenti općenito i inicijacija / KBF501 / 60 sati / 4 ects /
I. Jakulj
M. Mrše
Zakonik kanonskoga prava (knjige V., VI. i VII.) / KBF502 / 45 sati / 4 ects /
M. Volarević Društveni nauk Crkve / KBF503 / 45P 15V sati / 6 ects /
A. Čondić Posebna pastoralna teologija / KBF504 / 60 sati / 4 etcs /
J. Garmaz
J. Periš
Vjeronauk i kateheza osnovnoškolske djece / KBF505 / 30P 15V sati / 4 ects /
 I. Žižić Teologija liturgijskih slavlja / KBF506 / 45 sati  / 2 ects /
Š. Bilokapić  Bioetika / KBF507 / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /

Ljetni semestar

I. Jakulj Posvetiteljska služba Crkve - IV. knjiga ZKP / KBF521 / 45 sati / 4 ects /
M. Parlov Duhovno bogoslovlje / KBF522 / 45 sati / 4 ects /
A. Mateljan Sakramenti ozdravljenja i služenja / KBF523 / 45 sati / 4 ects /
/I. Macut Istočno bogoslovlje / KBF524 / 30 sati / 2 etcs /
  Diplomski rad / KBF525 / 11 ects /
  Diplomski ispit / KBF526 / Uvjeti / tezarij / 5 ects /
   
   
   Vijesti