Vrsta studija

Diplomski

Naziv

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni filozofsko-teološki studij

Nositelji

Predlagač i izvođač: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Trajanje

5 godina

ECTS

300

Uvjeti za upis

Završena četverogodišnja srednja škola, položen razredbeni ispit

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Teološko-pastoralna i nastavna osposobljenost. Osposobljenost za đakonat i prezbiterat. Poznavanje, razumijevanje i interpretiranje:

  • temeljnih tekstova kršćanstva

  • filozofijske misli

  • povijesti kršćanstva

  • crkvenih dokumenata

  • dinamike teološke misli

  • društvene relevantnosti vjere i njezinih izričaja

 

Sposobnost kritičkog promišljanja društvene zbilje. Sposobnost za sudjelovanje u kulturnom, društvenom, interdisciplinarnom, ekumenskom i međureligijskom dijalogu i za njegovo promicanje. Sposobnost teološkoga i etičko-moralnoga argumentiranja. Znanstvena osposobljenost za poslijediplomski studij iz područja teologije i srodnih znanosti.

Mogućnosti nastavka studija

Nakon završenoga filozofsko-teološki studija moguće je nastaviti poslijediplomski studij u bilo kojoj teološkoj grani (biblijska teologija i egzegeza; temeljno, dogmatsko, ekumensko, moralno, pastoralno bogoslovlje; povijest Crkve i kršćanske literature; liturgika i crkveno pravo). Zbog specifičnosti ustroja filozofsko-teološkoga studija, moguće nastaviti i studij filozofije. Budući da je filozofsko-teološki studij priznat na svim srodnim teološkim studijima u svijetu, zainteresiranim su studentima za poslijediplomski studij otvorena vrata mnogih akademskih ustanova u svijetu.

Priprema za svećenička zvanja

Filozofsko-teološki studij koji se, u različitim oblicima, crkvenim, društvenim i kulturnim okolnostima već stoljećima gaji na prostoru južne Hrvatske, od ak. god. 1999. / 2000. sastavni je dio Splitskog sveučilišta. Njegova je prvotna nakana teološko-pastoralno osposobljavanje kandidata za đakonat i prezbiterat, kao i, u novim društvenim okolnostima, teološko-pastoralna naobrazba laika. S obzirom na to da je Republika Hrvatska u sustav osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja uvrstila i nastavni plan i program konfesionalnoga vjeronauka, filozofsko-teološki studij, osim za crkvene službe, osposobljava i za nastavni rad u školi. Filozofsko-teološki studij na KBF-u u Splitu intenzivno prati razvoj teološke znanosti u svijetu i sudjeluje u njemu, vodeći na poseban način brigu oko interdisciplinarnosti sa srodnim znanostima kao i o pokrajinskim povijesnim, vjerskim, društvenim i kulturnim posebnostima. Studij teologije na KBF-u Sveučilišta u Splitu je usporediv s drugim studijima teologije u zemljama EU. Primjerice, sa studijem teologije u Austriji: Katholische Theologie, ÖH Uni Wien ili onim u Rimu: Facoltà teologica, Pontificia università Gregoriana.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni magistar/magistra teologije (univ. mag. theol.)

Pin It