Raspored predavanja 2020./21.

Diplomski rad i ispit

Nadnevci ispita su navedeni u akademskom kalendaru.

Upute za izradu diplomskog rada

Način završetka studija i uvjeti za diplomski ispit

Tezarij za diplomski ispit

Opis studijskog programa

Vrsta studija Diplomski
Naziv Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni filozofsko-teološki studij
Nositelji Predlagač i izvođač: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Trajanje 5 godina
ECTS 300
Uvjeti za upis Završena četverogodišnja srednja škola, položen razredbeni ispit
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Teološko-pastoralna i nastavna osposobljenost. Osposobljenost za đakonat i prezbiterat. Poznavanje, razumijevanje i interpretiranje:
  • temeljnih tekstova kršćanstva
  • filozofijske misli
  • povijesti kršćanstva
  • crkvenih dokumenata
  • dinamike teološke misli
  • društvene relevantnosti vjere i njezinih izričaja

 

Sposobnost kritičkog promišljanja društvene zbilje. Sposobnost za sudjelovanje u kulturnom, društvenom, interdisciplinarnom, ekumenskom i međureligijskom dijalogu i za njegovo promicanje. Sposobnost teološkoga i etičko-moralnoga argumentiranja. Znanstvena osposobljenost za poslijediplomski studij iz područja teologije i srodnih znanosti.

Mogućnosti nastavka studija Nakon završenoga filozofsko-teološki studija moguće je nastaviti poslijediplomski studij u bilo kojoj teološkoj grani (biblijska teologija i egzegeza; temeljno, dogmatsko, ekumensko, moralno, pastoralno bogoslovlje; povijest Crkve i kršćanske literature; liturgika i crkveno pravo). Zbog specifičnosti ustroja filozofsko-teološkoga studija, moguće nastaviti i studij filozofije. Budući da je filozofsko-teološki studij priznat na svim srodnim teološkim studijima u svijetu, zainteresiranim su studentima za poslijediplomski studij otvorena vrata mnogih akademskih ustanova u svijetu.
Priprema za svećenička zvanja Filozofsko-teološki studij koji se, u različitim oblicima, crkvenim, društvenim i kulturnim okolnostima već stoljećima gaji na prostoru južne Hrvatske, od ak. god. 1999. / 2000. sastavni je dio Splitskog sveučilišta. Njegova je prvotna nakana teološko-pastoralno osposobljavanje kandidata za đakonat i prezbiterat, kao i, u novim društvenim okolnostima, teološko-pastoralna naobrazba laika. S obzirom na to da je Republika Hrvatska u sustav osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja uvrstila i nastavni plan i program konfesionalnoga vjeronauka, filozofsko-teološki studij, osim za crkvene službe, osposobljava i za nastavni rad u školi. Filozofsko-teološki studij na KBF-u u Splitu intenzivno prati razvoj teološke znanosti u svijetu i sudjeluje u njemu, vodeći na poseban način brigu oko interdisciplinarnosti sa srodnim znanostima kao i o pokrajinskim povijesnim, vjerskim, društvenim i kulturnim posebnostima. Studij teologije na KBF-u Sveučilišta u Splitu je usporediv s drugim studijima teologije u zemljama EU. Primjerice, sa studijem teologije u Austriji: Katholische Theologie, ÖH Uni Wien ili onim u Rimu: Facoltà teologica, Pontificia università Gregoriana.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Magistar/magistra teologije

Zimski semestar

A. Domazet Uvod u misterij Krista i povijest spasenja / KBF101 / 30 sati / 3 ects /
H. Relja Povijest filozofije - stari vijek / KBF102A / 45 sati / 2,5 ects /
A. Akrap Povijest filozofije - srednji vijek / KBF102B / 30 sati / 2,5 ects /
J. Dukić Povijest Crkve staroga i srednjega vijeka / KBF103 / 60 sati / 6 ects /
J. Mužić / F. F. Velić Etika / KBF104 / 45 sati / 4 etcs /
H. Relja Kozmologija/ KBF105 30 sati / 3 ects /
A.Akrap / B.Vidović Opća psihologija /  KBF106 / 45 sati / 4 ects /

A. Vučković/ G. Šparada

Metodologija znanstvenoga rada / KBF107 / 30 sati / 2 ects /

A. Vučković/ J. Hrgović

Latinski jezik I.* / Izborni /  KBF108 / 30 sati  / 3 ects /

Ljetni semestar

A. Vučković / F.F.Velić Povijest filozofije – moderna /  KBF121A / 30 sati / 3 ects /
A. Vučković Povijest filozofije – suvremena /  KBF121B / 45 sati / 3 ects /

J.Mužić/ J. Hrgović

Latinski jezik II. / KBF122  / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap Logika / KBF123 / 45 sati / 4 ects /
I. Žižić/ I.Urlić Crkvena glazbena kultura /  KBF124 / 30 sati / 2 ects /
Ž. Tolić Povijest Crkve novoga i suvremenoga doba / KBF125 / 75 sati  / 6 ects /
D. Runje Opći uvod u Sveto pismo /  KBF126 / 30 sati /3 ects /
  Izborni** / 30 sati /3 ects /
  Izborni / 30 sati /3 ects /
 

* Upisuju svi studenti koji u srednjoj školi nisu učili Latinski jezik. Drugi studenti popunjaju ECTS bodove (ukupno 30) izbornim predmetom.

** Student upisuje izborne predmete ili ECTS bodove popunja dodatnim pisanim radom, koji predviđa određeni predmet. Takav se dodatni pisani rad vrjednuje s 3 ECTS boda. Tijekom studija moguće je izraditi četiri takva rada (12 ECTS bodova od bodova predviđenih za izborne predmete). Pisani rad treba imati najmanje 15 autorskih kartica i biti napisan znanstvenom metodom.

Zimski semestar

A. Akrap / F.F.Velić Filozofska antropologija / KBF201 / 45 sati / 4 ects /
A. Vučković Ontologija* /  KBF203 / 45 sati / 5 ects /
I. Bodrožić Patrologija /  KBF204 / 60 sati / 6 ects /
M. Parlov Povijest dogmi /  KBF205 / 30 sati / 3 etcs /
D. Runje/ M. Grgić Hebrejski jezik I. /  KBF206 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić/ I.Urlić Osnove gregorijanskoga pjevanja / KBF207 / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati  / 3 ects /

Ljetni semestar

J. Mužić/ B. Vidović Psihologija religije /  KBF202 / 45 sati / 3 ects /
H. Relja Teodiceja* /  KBF221 / 60 sati / 5 ects /
E. Punda Svjetske religije /  KBF224 / 30 sati / 3 ects /
M. Vidović Biblijski grčki jezik /  KBF226 / 30 sati / 3 etcs /

D. Runje/ M. Grgić

Uvod i egzegeza Staroga zavjeta - proroci i mudrosni spisi / KBF321 / 45 sati / 5 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Seminar 30 sati / 5 ects /

* Predmet s dodatnim pisanim radom i ECTS bodovima.

Zimski semestar

A. Domazet Kršćanska objava /  KBF301 / 75 sati / 7 ects /
E. Petrov Otajstvo Trojedinoga Boga* /  KBF302 / 45 sati / 5 ects /
Š. Bilokapić Osnovno moralno bogoslovlje /  KBF303 / 75 sati / 6 ects /
D. Runje Uvod i egzegeza Staroga zavjeta Petoknjižje i povijesne knjige /  KBF304 / 45 sati / 4 etcs /
D. Runje / M.Grgić Biblijska teologija Staroga zavjeta /  KBF305 / 30 sati / 2 ects /
  Izborni / 30 sati  / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
   

Ljetni semestar

I. Žižić/ D. Volarević Liturgika /  KBF222 / 75 sati / 5 ects /
J. Garmaz / M. Prović Katehetika /  KBF223 / 60 sati / 4 ects /
E. Punda Crkva Kristova /  KBF322 / 60 sati / 6 ects /
Š. Bilokapić/Š.Markulin Bogoštovlje i krjeposti /  KBF323 / 75 sati / 6 etcs /
I. Macut Ekumensko bogoslovlje /  KBF324 / 45 sati / 4 ects /
  Seminar / 30 sati  / 5 ects /
   
   

 * Predmet s dodatnim pisanim radom i ECTS bodovima.

Zimski semestar

M. Vidović /
I. Lovrić
Uvod i egzegeza Novoga Zavjeta: sinoptici /  KBF401 / 45 sati / 4 ects /
M. Vidović Ivanovski korpus /  KBF402 / 30 sati / 2 ects /
Š. Bilokapić Spolni, bračni i obiteljski moral /  KBF403 / 60 sati / 5 ects /
A. Akrap/ A. Rako Uvod u kanonsko pravo, I. i III. knjiga Zakonika kanonskog prava /  KBF404 / 30 sati / 3 etcs /
E. Punda Kristologija* /  KBF405 / 60 sati / 5 ects /
  Izborni / 30 sati  / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Seminar / 30 sati / 5 ects /

Ljetni semestar

E. Petrov Pneumatologija /  KBF406 / 30 sati / 2 ects /
E. Petrov Teološka antropologija* /  KBF421 / 60 sati / 6 ects /
M. Vidović Pavlovski korpus /  KBF422A / 45 sati / 4 ects /
M. Vidović / I. Lovrić Nepavlovski epistolarni dio /  KBF422B / 30 sati / 2 ects /
M. Vidović / I. Lovrić Biblijska teologija Novoga zavjeta /  KBF423 / 30 sati / 2 etcs /
J. Garmaz Didaktika i metodika religioznog odgoja i kateheze /  KBF424 / 45 sati / 3 ects /
A. Akrap/ D. Mihalj Druga knjiga Zakonika kanonskog prava / KBF425 / 45 sati / 4 ects /
A. Čondić Temeljna pastoralna teologija /  KBF426 / 60 sati / 4 ects /
   Izborni / 30 sati / 3 ects /

* Predmet s dodatnim pisanim radom i ECTS bodovima.

Zimski semestar

A. Mateljan Sakramenti općenito i inicijacija /  KBF501 / 60 sati / 4 ects /
A. Akrap/ D. Mihalj Zakonik kanonskoga prava (knjige V., VI. i VII.) /  KBF502 / 45 sati / 4 ects /
M. Volarević Društveni nauk Crkve /  KBF503 / 45P 15V sati / 6 ects /
A. Čondić Posebna pastoralna teologija /  KBF504 / 60 sati / 4 etcs /
J. Garmaz/ J. Periš Vjeronauk i kateheza osnovnoškolske djece / KBF505 / 30P 15V sati / 4 ects /
 I. Žižić Teologija liturgijskih slavlja / KBF506 / 45 sati  / 2 ects /
Š. Bilokapić  Bioetika /  KBF507 / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /

Ljetni semestar

A. Akrap/ A. Rako Posvetiteljska služba Crkve - IV. knjiga ZKP /  KBF521 / 45 sati / 4 ects /
M. Parlov Duhovno bogoslovlje /  KBF522 / 45 sati / 4 ects /
A. Mateljan Sakramenti ozdravljenja i služenja /  KBF523 / 45 sati / 4 ects /
I. Macut Istočno bogoslovlje /  KBF524 / 30 sati / 2 etcs /
  Diplomski rad /  KBF525 / 11 ects /
  Diplomski ispit / KBF526 / Uvjeti / tezarij / 5 ects /