Članovi Studentskog zbora

  1. Robert Maretić (FTS), član, predsjednik studentskog zbora KBF-a, predstavnik u FV-u i predstavnik na SZ Sveučilišta u Splitu, (Pavao Prusina, zamjena za člana u SZ-u, FTS)
  2. Florijan Mihaljević, član, zamjenik predsjednika SZ kao predstavnika u FV-u (Filip Donadić, zamjena za člana, FTS) 
  3. Iva Jakelić, član, tajnica SZ-a (Antonio Brizić, zamjena za člana, FTS)
  4. Dujam Klein (FTS), član SZ-a, zamjenik predsjednika SZ-a kao predstavnika u SZ Sveučilišta u Splitu (Dominik Čaušić, zamjena za člana, FTS).
  5. Zvonimir Frane Hajder, član (Anđelo Golomejić, zamjena za člana)
  6. Emanuela Matijaca (Integrirani FTS), član (Duje Katušić, zamjena za člana, FTS),
  7. Florijan Mihaljević, član (Integrirani FTS), (Nikola Pavić, zamjena za člana u SZ, FTS)
  8. Iva Banić, član (Sveučilišni Prijediplomski TKS), (Mihaela Ezgeta, zamjena za člana)  
  9. Anamarija Čurković, član (Sveučilišni Diplomski TKS), predstavnik u FV-u (Kate Madunić, zamjena za člana u SZ,  a Iva Banić zamjenica u FV)
  10. Maja Rončević, član (Doktorski studiji), predstavnik u FV-u (Silvana Dragun, zamjena za člana u SZ i FV)