Cilj studentskog vrednovanja rada administrativnih i stručnih službi te drugih vidova studentskog života je utvrditi stavove studenata o infrastrukturi sastavnice, radu službi sastavnice (knjižnica, studentska referada, uprava), studentskom zboru sastavnice, o studentskom smještaju, prehrani, sportu i rekreaciji te zdravstvenoj zaštiti. Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu (stranica 60.) i anketnom upitniku usvojenom od strane Senata.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za akad. god. 2023./2024.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za akad. god. 2022./2023.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za akad. god. 2021./2022.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za akad. god. 2020./2021.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za akad. god. 2019./2020.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za akad. god. 2018./2019.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za akad. god. 2017./2018.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za akad. god. 2016./2017.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi: usporedba akad. god. 2015./2016. i 2016./2017.

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi: usporedba akad. god. 2015./2016. i 2016./2017.

Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu

| Postupak se provodi prema Priručniku osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu | Anketni upitnik za studentskog vrednovanja rada administrativnih službi i drugih vidova studentskog života |

Pin It