Sva izdanja

Opći podaci

 

Naziv časopisa: Crkva u svijetu
ISSN: 0352-400 (tisak)
e-ISSN: 1848-9656 (on-line)
UDK: 215
Adresa: Zrinsko-Frankopanska 19
HR-21000 Split, p.p.329
HRVATSKA (CROATIA)
Tel.+385 (0) 21 386 166
Fax.+385 (0) 21 386 138
Izdavač: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko Frankopanska 19, Split
Prva god. izlaženja: 1966
Učestalost izlaženja (godišnje): 4
Email: cus@kbf-st.hr
Područja pokrivanja:
  • Humanističke znanosti
  • Filozofija
  • Teologija
Uredničko vijeće: Ivan Bošković, Thomas Bremer, Carmelo Dotolo, Josip Dukić, Jadranka Garmaz, Mladen Parlov i Ante Vučković.
Znanstveno vijeće: Nikola Bižaca, Ivan Bodrožić, Ivica Grković, Goran Kardum, Stjepan Kušar, Duško Lozina, Branko Matulić, Marko Trogrlić, Vlaho Kovačević.
Glavni i odgovorni urednik: Mladen Parlov
Jezični savjetnik: Katja Tresić-Pavičić
Računalni slog: Paola Jukić, dipl. ing. graph. tech
Naslovna stranica: Paola Jukić, dipl. ing. graph. tech
Cijena:
  • 40 kn (jedinična cijena za Hrvatsku)
  • 160 kn (godišnja pretplata za Hrvatsku)
  • 40€ (pretplata za inozemstvo)
Način plaćanja:
  • za Hrvatsku: poštanskom uputnicom na adresu uredništva ili na naš račun: HR5724070001100561512
  • za inozemstvo: Doznake šaljite na naš devizni račun: OTP banka d.d. Split, u korist Crkve u svijetu, račun: HR5724070001100561512; swift – OTPVHR2X

Povijest

Teološki časopis Crkva u svijetu (krat. CuS) pokrenuo je godine 1966. nadbiskup splitsko-makarski dr. Frane Franić s nekolicinom najbližih suradnika. Od tada časopis izlazi bez prekida najprije kao dvomjesečnik, a zatim kao tromjesečnik. U ozračju otvaranja Katoličke crkve prema suvremenom svijetu nakon II. vatikanskog sabora CUS je postao značajnim mjestom teološkog promišljanja crkvene problematike na hrvatskim prostorima, te poprištem dijaloga između Crkve i svijeta, kršćanske vjere i konkretnog društva. Časopis ima sljedeće stalne rubrike: rasprave, prinosi, pogledi, prikazi i osvrti. Pod rubrikom rasprave objavljujemo opširnije radove s teološko-filozofskog i srodnih područja. Rubrika prinosi donosi pojedinačne važne dokumente ili njihove komentare, a u rubrici pogledi svoje mjesto nalaze više subjektivna viđenja i prosudbe naših suradnika. Prikazi i osvrti sadržavaju prikaze i recenzije knjiga iz religijske problematike, te osvrte na važne znanstvene skupove i crkvene događaje. Uredničko vijeće, s glavnim urednikom na čelu, priprema i uređuje pojedinačne brojeve časopisa, a znanstveno vijeće dugoročno određuje njegov profil. Godine 1996. uvedena je kategorizacija i znanstvena recenzija članaka. Kad je 1999. utemeljen Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, preuzeo je izdavanje Crkve u svijetu kao svoje znanstvene revije. U okviru časopisa postoji živa izdavačka djelatnost te organiziranje brojnih pastoralnih i znanstvenih skupova. Crkva u svijetu je uvrštena među časopise jednake onima s međunarodnom recenzijom i dostupna je na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske HRČAK
   Vijesti