Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj

Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj raspisalo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za prigovore. Povjerenstvo za prigovore stručno je tijelo Agencije koje odlučuje o prigovoru izjavljenom u postupcima vanjskog vrednovanja.

Objavljeno je Izvješće o radu Odbora za unaprijeđenje kvalitete KBF-a u Splitu za akad. god. 2020./2021.

Izvješće o radu Odbora za akad.god. 2020./2021. | Doc. dr.sc. Mihael Prović, Voditelj Odbora za unaprijeđenje kvalitete | 

Objavljen je Plan aktivnosti rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete Katoličkog bogoslovnog Fakulteta u Splitu za akademsku godinu 2021./2022.

| Doc.dr.sc. Mihael Prović, Voditelj odbora | Plan aktivnosti za akad.god. 2021./22. | 

Analiza zapošljivosti diplomiranih studenata KBF-a do akad. god. 2018./19.
(prihvaćena na 7. redovitoj sjednici FV-a od 2. srpnja 2020.) 


 

Studentsko vrednovanje nastavnog rada - usporedba sa Sveučilištem

Usporedba za akad. god. 2019/20.(ljetni semestar i ljetni semestar - vrednovanje nastave na daljinu)

Usporedba za akad. god. 2018/19.(ljetni semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2017/18.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2016/17.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2015/16.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2014/15.(zimski semestar i ljetni semestar)

Usporedba za akad. god. 2013/14.(zimski semestar i ljetni semestar)

Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je razvoj i izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje rada Fakulteta te koordiniranje razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja Fakulteta u svim područjima njegovog djelovanja. Razvoj mehanizama i ugradnja kulture unaprjeđenja kvalitete definira se kroz Priručnik osiguravanja kvalitete Fakulteta.