Temeljni dokumenti

» Samoanaliza  2018./19.

» Akreditacijska preporuka od 27. srpnja 2021. od 27. srpnja 2021.

» Politika kvalitete KBF-a

» Strategija 2021.-2025.

Pravilnici

» Pravilnik o SOK-u na KBF-u  [7.6.2021]

Priručnici

» Priručnik o SOK-u na KBF-u [10.11.2018]

Zakoni

» Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju NN 151/2022

» Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru NN 22/2013

EU regulativa

» Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG)

Pin It