Ljetni semestar akad. god. 2023./24.

Nadnevci ispita

Napomena

Prije upisa izbornih predmeta i seminara potrebno je proučiti preduvjete koji su potrebni za njihovo upisivanje.

Zimski semestar akad. god. 2023./24.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine "A"

A. MateljanMisiologija /  KBF556 / 30 sati / 3 ects / B3
A. Obad / A. JeličićPacijent i zdravstvo /  KBF629 / 30P 20S 10V / 6 ects /
J. Dukić / I. VuletićPovijest franjevačkog reda /  KBF617 / 30 sati / 3 ects / B4
I. Macut / D. VolarevićIstočna liturgika /  KBF660 / 30 sati / 3 ects / B12
A. Čondić / I. JurićStručna praksa iz pastoralne teologije ** / KBF646 / 26V 4T / 3 ects /
I. Bodrožić / J. DukićStručna praksa u znanstveno istraživačkom radu * / KBF647 / 12 sati seminar, 48 sati vježbe/ 3 ects /
E. Petrov / I. BezinaPobožanstvenjenje čovjeka /  KBF569 / 30 sati / 3 ects / B2
I. MacutPontifical Council for Promoting Christian Unity and Ecumenical Dialogue/  KBF657 / 30 sati / 3 ects /

*Uvjet za upis predmeta - Poznavanje latinskoga jezika

**Uvjeti za upis predmeta - za FTS: odslušan predmet Temeljna pastoralna teologija (KBF426) i upisan predmet Posebna pastoralna teologija (KBF504); za TKS: odslušan predmet Pastoralna teologija (KBT402).

UTORAK: Izborni predmeti skupine "B"

J. Dukić /V. TorićStaroslavenski jezik i glagoljaštvo /  KBF540 / 30 sati / 3 ects / A1
M. ProvićKateheza srednjoškolaca /  KBF565 / 30 sati / 3 ects / B12
M. Prović / J. BulićPedagogija duhovnih zvanja / KBF602 / 30 sati / 3 ects / B2
I. ŽižićSvjetovni obredi / KBF606 / 30 sati / 3 ects / B11
A. GašparEngleski jezik teologije I. /  KBF622 / 15P 15V / 3 ects / B1
A. JeličićCrkva i film / KBF641 / 30 sati / 3 ects / B3
D. RunjeStručna praksa na području vjere i kulture /  KBF645 / 6 S 54 V / 3 ects / A2
S. Burilović CrnovRecepcija Drugoga vatikanskoga koncila kod laika u crkvi u Hrvatskoj /  KBF656 / 30 sati / 3 ects / B4

Seminari

A. Čondić/ I. JurićSocijalna dimenzija evangelizacije / KBS187 / 30 sati / 5 ects /
D. RunjeBiblija i kumranski spisi / KBS153 / 30 sati / 5 ects / B17
M. ProvićInkluzivni pristup vjerskog odgoja djece s teškoćama u razvoju / KBS194 / 30 sati / 5 ects / A2
E. PundaVjera: dar i iskustvo, spoznaja / KBS201 / 30 sati / 5 ects / B12
J. MužićTranshumanizam / KBS206 / 30 sati / 5 ects / B11
I. Žižić /
D. Volarević

Himni i antifone u Časoslovu rimskoga obreda  / KBS202 / 30 sati / 5 ects / A1

M. Prović /
A. Rako

Ženidbena privola  / KBS185 / 30 sati / 5 ects / B2