Napomena

Prije upisa izbornih predmeta i seminara potrebno je proučiti preduvjete koji su potrebni za njihovo upisivanje.

Ljetni semestar akad. god. 2017./18.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine "C"

A. Domazet Mariologija / KBF557 / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap Pojam Boga poslije Auschwitza / KBF582 / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap/ A. Rako Pravni položaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj / KBF559 / 30 sati / 3 ects /
J. Mužić / A. Gašpar Engleski jezik teologije II. / KBF623 / 15P 15V / 3 ects /
J. Garmaz / J. Periš Osobitosti župne kateheze u aktualnim hrvatskim prilikama / KBF633 / 30 sati / 3 ects /

UTORAK: Izborni predmeti skupine "D"

J. Dukić /V.Torić Staroslavenski jezik i glagoljaštvo / KBF540 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić / I. Jurić Laički crkveni pokreti u Hrvatskoj / KBF627 / 30 sati / 3 ects /
Š. Bilokapić Spolno nasilje / KBF547 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižiž / D. Volarević Liturgijska godina / KBF625 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / M. Prović Vjerski odgoj osoba s teškoćama u razvoju / KBF619 / 30 sati / 3 ects /
A. Čondić / G. Šparada Aktivno slušanje u savjetodavnoj praksi. Psihološko-pastoralni vid / KBF637 / 30 sati / 3 ects /

Seminari

Ž. Tolić Crkveni sabori / KBS195 / 30 sati / 5 ects /
J. Dukić Splitsko-makarska biskupija za vrijeme Drugog svjetskog rata. Dokumenti. /
KBS142 / 30 sati / 5 ects /
M. Vidović Spolnost kod Pavla, posebno u 1Kor / KBS180 / 30 sati / 5 ects /
D. Runje 
M. Grgić
Povijesno-kritička analiza proročkih tekstova / KBS197 / 30 sati / 5 ects /
A. Vučković Filozofija i životna norma / KBS199 / 30 sati / 5 ects /
A. Akrap/ A. Rako Ženidbena privola / KBS185 / 30 sati / 5 ects /
J. Mužić Pomirba znanstvene i biblijske mudrosti o postanku/ KBS200 / 30 sati / 5 ects /

Zimski semestar akad. god. 2017./18.

PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine  "A"

A.Akrap/ M. Mrše

Zakonik kanona Istočnih Crkava / KBF560 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / M. Prović Kateheza srednjoškolaca / KBF565 / 30 sati / 3 ects /
A. Vučković Filozofija kao oblikovanje života / KBF615 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić / I. Urlić Crkveno pučko pjevanje u bogoslužju u hrvatskom narodu / KBF631 / 30 sati / 3 ects /
A.Obad / P.S.Janković /
Lj.Žunić /  
A.Jeličić / D.I.Bilić
Pacijent i zdravstvo / KBF629 / 30P 20S 10V / 6 ects /
Ž. Tolić Povijest franjevačkog reda / KBF617 / 30 sati / 3 ects /

UTORAK: Izborni predmeti skupine  "B"

A. Akrap Dijaloška filozofija - Martin Buber / KBF584 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / J. Bulić Pedagogija duhovnih zvanja / KBF602 / 30 sati / 3 ects /
J. Mužić / A. Gašpar Engleski jezik teologije I. / KBF622 / 15P 15V / 3 ects /
I. Kešina Filozofija i prirodnoznanstveno istraživanje / KBF531 / 30 sati / 3 ects /
J. Dukić/ A.Jeličić Crkva i film. Dokumenti. / KBF569 / 30 sati / 3 ects /
D. Runje Biblijska putovanja / KBF636 / 30 sati / 3 ects /

Seminari

A. Mateljan Teologija u Splitu 1922.-1999. Studijski programi i nastavnici/ KBS196 / 30 sati / 5 ects /
J. Garmaz Socijalna evangelizacija Bl. Alojzija Stepinca / KBS198 / 30 sati / 5 ects /
J. Garmaz / M. Prović Inkluzivni pristup vjerskog odgoja djece s teškoćama u razvoju / KBS194 / 30 sati / 5 ects /
E. Punda Teologija Josepha Razingera - Benedikta XVI / KBS192 / 30 sati / 5 ects /