Tematski centrirana interakcija (TCI)

Obrazac za prijavu


Ako se želite upisati na međunarodni seminar „Tematski usmjerene interakcije (TCI) - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“, ljubazno vas molimo da odaberete seminare za koje se prijavljujete (stavite kvačicu), ispunite sva polja ovog obrasca, te potvrdite polje kojim dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka i kliknite na "Pošalji".

Navedeni osobni podaci koristit će se isključivo u svrhu omogućavanja upisa na program cjeloživotnog učenja pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu,a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, te se u druge svrhe neće koristiti bez Vaše pisane privole. Daljnja obrada osobnih podataka u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe neće se smatrati nepodudarnom, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. U svako doba možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade, na način da ispunite za to propisani obrazac, te ga dostavite voditelju obrade osobnih podataka.