Simbol za digitalnu pristupačnost

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu (u daljnjem tekstu KBF u Splitu), obvezan je osigurati digitalnu pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog Sektora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zakon o pristupačnosti) objavljen u „Narodnim novinama“ (broj 17/2019.), a na snagu je stupio dana 23. rujna 2019. Na temelju članka 9. istog Zakona o pristupačnosti kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, KBF u Splitu objavljuje ovu Izjavu koja se primjenjuje na slijedeće mrežne stranice:

Poduzete mjere

KBF u Splitu kontinuirano poduzima mjere kako bi svoje internetske stranice učinio pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti:

 • Imenovana je osoba zadužena za digitalnu pristupačnost
 • Održava se edukacija osoblja po pitanju digitalne pristupačnosti

Status usklađenosti

Status usklađenosti mrežnog mjesta:

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti i ima razinu usklađenosti WCAG 2.0 AA.

Status usklađenosti sadržaja:

Sadržaj mrežnih stranica djelomično je usklađen sa Zakonom o pristupačnosti:

 1. neusklađenost sa Zakonom o pristupačnosti
  odnosi se na:
  • dio uredskih dokumenata je u pdf obliku koji su kreirani kao slika, a ne kao tekst (čime nije omogućeno slijepim i slabovidnim osobama mogućnost korištenja sustava za čitanje teksta).
  • dio slika i fotografija koje služe kao ilustracija za objavljene članke nemaju opis sadržaja koji omogućava slijepim osobama razumijevanje na što se slika odnosi.
  • Objavljeni motivacijski video o razlozima zašto upisati fakultet ne sadrži podnaslove sa tekstom koji se izgovara, čime gluhe osobe nisu u stanju razumjeti sadržaj videa.
 2. nerazmjerno opterećenje:
  Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) KBF u Splitu se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti.
 3. sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti:
  U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018., a ne odnose se na postupke u tijeku, KBF u Splitu kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 31. kolovoza 2020.

Za pripremu ove Izjave KBF je proveo Samoprocjenu prema relevantnim zahtjevima pristupačnosti iz Europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). EN 301 549 V2.1.2 (2018-08).

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama KBF-a u Splitu uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje KBF-a u Splitu putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
 • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

KBF u Splitu će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Inspekcijski nadzor

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora KBF-a u Splitu na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, a u skladu s čl. 12 Zakona o pristupačnosti, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Pin It