Sveučilište u Splitu

Prihvaćene izmjene i dopune studijskih programa

Senat Sveučilišta u Splitu je na temelju članka 34. stavka 1. točke 21. Statuta Sveučilišta u Splitu i članka 20. stavka 10. Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (n.N.45/09), te prijedloga Povjerenstva za studije Sveučilišta u Splitu od 14. srpnja 2015. na sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine donio odluku o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskih programa: Integriranog filozofsko teološkog studija, Preddiplomskog teološko katehetskog studija i Diplomskog teološko katehetskog studija.

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu

Studijski programi

Bolonjski sustav

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu od akad. god. 2005./2006. izvodi nastavu prema novim studijskim programima koji su usklađeni prema novomu europskomu sustavu studija:

Poslijediplomski studiji

Konstruktivno poravnanje

Ishodi učenja

U sklopu opisa svakog predmeta objavljeno je i Konstruktivno poravnavanje ishoda učenja s ostalim elementima nastavnog procesa (metodama poučavanja, metodama učenja, raspodjelom ECTS bodova, predviđenim metodama praćenja i vrednovanja te s elementima ocjenjivanja) za Preddiplomski i diplomski integrirani filozofsko-teološki studij, Preddiplomski teološko-katehetski studij i Diplomski teološko-katehetski studij KBF-a Sveučilišta u Splitu.

Konstruktivnim poravnanjem ishoda učenja s ostalim elementima nastavnog procesa osigurava se povećana razina kvalitete nastavnog procesa, pridonosi se transparentnosti procesa poučavanja i učenja te posebice transparentnost pri vrednovanju i ocjenjivanju ishoda učenja studenata.