Opis studijskog programa

Vrsta studija Preddiplomski
Naziv Teološko-katehetski studij
Nositelji Predlagač i izvođač: Katolički bogoslovni fakultet
Trajanje 3 godine
ECTS 180
Uvjeti za upis Završena četverogodišnja srednja škola, položen razredbeni ispit
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Osposobljenost za diplomski teološko-katehetski studij.Osnovno poznavanje:

 

  • nastanka i razvoja kršćanstva i Katoličke Crkve
  • kršćanskoga vrednovanja zbilje
  • kršćanskoga morala
  • temeljnih vještina odgoja

 

Mogućnosti nastavka studija Nakon završenoga preddiplomskoga teološko-katehetskog studija moguće je nastaviti diplomski teološko-katehetski studij.
Osposobljavanje za diplomski teološko-katehetski studij Prvenstvena je nakana preddiplomskoga teološko-katehetskoga studija osposobljavanje za diplomski teološko-katehetski studij. S obzirom na to da je Republika Hrvatska u sustav osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja uvrstila i nastavni plan i program konfesionalnoga vjeronauka, teološko-katehetski studij pokriva potrebe osposobljavanja za odgojno-nastavni rad u osnovnoj i srednjoj školi. Osim što je preddiplomski studij preduvjet za diplomski, on osposobljava studente i za rad u socijalnim ustanovama, crkvenim, kulturnim, humanitarnim institucijama i u sredstvima društvenoga priopćavanja. Teološko-katehetski studij na KBF-u u Splitu intenzivno prati razvoj teološko-katehetske znanosti u svijetu i sudjeluje u njemu, vodeći posebnu brigu oko interdisciplinarnosti sa srodnim znanostima kao i o pokrajinskim povijesnim, vjerskim, društvenim i kulturnim posebnostima. Preddiplomski teološko-katehetski studij na KBF-u Sveučilišta u Splitu usporediv je s drugim sličnim studijima u zemljama Europske zajednice. Primjerice, sa studijem na Università pontificia Salesiana u Rimu ili s onim na Maximilian Universität München, Katholisch-Theologische Fakultät u Njemačkoj.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Prvostupnik (baccalaureus) kateheta

Zimski semestar

A.Domazet Uvod u misterij Krista i povijest spasenja / KBF101 / 30 sati / 3 ects /
Ž. Tolić Povijest Crkve novoga i suvremenoga doba  /  KBT123 / 60 sati / 5 ects /
A. Akrap Povijest filozofije - stari i srednji vijek / KBT102 / 60 sati / 5 ects /
A. Vučković Uvod u filozofiju / KBT103 / 30 sati / 3 ects /
A. Vučković
G. Šparada
Razvojna psihologija /  KBT104 / 60 sati / 5 ects /
B. Matulić Crkvena umjetnost /  KBT106 / 45 sati / 3 ects /
A. Vučković
G. Šparada
Metodologija znanstvenoga rada / KBF107 / 30 sati / 2 ects /
  Izborni* / 30 sati / 3 ects /

Ljetni semestar

J. Mužić Povijest filozofije – moderna i suvremena /  KBT121 / 60 sati / 5 ects /
A.Akrap/ F.F.Velić Praktična filozofija /  KBT122 / 60 sati / 5 ects /
 J. Dukić Povijest Crkve staroga i srednjega vijeka /  KBT101 / 60 sati / 5 ects /
J. Mužić / B. Vidović/ 
G.Šparada
Opća psihologija / KBT125 / 60P+30V sati / 6 ects /
 D. Runje Opći uvod u Sveto pismo /  KBF126 / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /

* Student upisuje izborne predmete ili ECTS bodove popunjava dodatnim pisanim radom, koji predviđa neki predmet. Takav se dodatni pisani rad vrjednuje s 3 ECTS boda. Tijokom studija moguće je izraditi jedan takav rad (3 ECTS boda od bodova predviđenih za izborne predmete). Pisani rad treba imati najmanje 15 autorskih kartica i biti napisan znanstvenom metodom.

Zimski semestar

E. Petrov Kršćanski govor o Bogu* /  KBT201 / 45sati / 5 ects /
M.Prović
J. Bulić
Didaktika i metodika religioznog odgoja /  KBT203 / 60 sati / 5 ects /
M. Parlov Kršćanska duhovnost /  KBT204 / 60 sati / 4 ects /
E. Punda Kršćanska objava* /  KBT205 / 45 sati / 4 ects /
D. Runje Uvod u Petoknjižje i egzegeza /  KBT304 / 45 sati / 4 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Seminar / 30 sati / 5 ects /
   

Ljetni semestar

H. Relja Filozofijski govor o svijetu i o Bogu* / KBT221  / 45 sati / 4 ects /
M. Prović
J. Bulić
Opća pedagogija /   KBT222 / 60 sati / 5 ects / 
J. Garmaz
J. Periš
Opća katehetika  / KBT223 / 60 sati / 5 ects /
A. Domazet Kršćanstvo i religije* / KBT224 / 60 sati / 5 ects /
A. Jeličić Komunikologija* / KBT225 / 45P+15V sati / 5 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /

* Predmet s dodatnim pisanim radom i ECTS bodovima. 

* Student upisuje izborne predmete ili ECTS bodove popunjava dodatnim pisanim radom, koji predviđa neki predmet. Takav se dodatni pisani rad vrjednuje s 3 ECTS boda. Tijokom studija moguće je izraditi jedan takav rad (3 ECTS boda od bodova predviđenih za izborne predmete). Pisani rad treba imati najmanje 15 autorskih kartica i biti napisan znanstvenom metodom.

Zimski semestar

I. MacutCrkva Kristova /  KBT202 / 45 sati / 5 ects /
M. VidovićUvod u evanđelja i egzegeza /  KBT301 / 45 sati / 3 ects /
J. GarmazVjerski odgoj predškolske djece /  KBT302 / 30P+15V sati / 3 ects /
I. MacutEkumensko bogoslovlje /  KBT326 / 30 sati / 3 ects /
Š.Bilokapić/ Š.MarkulinBogoslovne i moralne krjeposti /  KBT306 / 45 sati / 4 ects /
M. VolarevićDruštveni nauk Crkve /  KBT325 / 30 sati / 4 ects /
 Izborni / 30 sati / 3 ects /
 Seminar / 30 sati / 5 ects /
  

Ljetni semestar

M. PinezićOsnove moralne teologije /  KBT305  / 60 sati / 4 ects /
M. GrgićUvod u proroke i mudrosnu literaturu i egzegeza /   KBT321 / 45 sati / 3 ects / 
M. VidovićUvod u poslanice i egzegeza  /  KBT322 / 45 sati / 3 ects /
I. BodrožićPatrologija / KBT324  / 45 sati / 4 ects /
M. Prović
V. Torić
Izbor i interpretacija književnih djela / KBT303  / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić / I. UrlićCrkvena glazba /  KBT327 / 30 sati / 3 ects /
I. MacutIstočno bogoslovlje /  KBF524 / 30 sati / 2 ects /
 Bakalaureat pisani rad / KBT328 / 5 ects /
 (Završni ispit uvjeti, Završni ispit tezarij) / KBT329 / 3 ects /

* Predmet s dodatnim pisanim radom i ECTS bodovima. 

* Student upisuje izborne predmete ili ECTS bodove popunjava dodatnim pisanim radom, koji predviđa neki predmet. Takav se dodatni pisani rad vrjednuje s 3 ECTS boda. Tijokom studija moguće je izraditi jedan takav rad (3 ECTS boda od bodova predviđenih za izborne predmete). Pisani rad treba imati najmanje 15 autorskih kartica i biti napisan znanstvenom metodom.