loading...
Misija
Vizija
Cilj
Misija

Misija sustava za unaprjeđenje kvalitete i Odbora je ugrađivanje kvalitete u sve vidove djelovanja Fakulteta uz puno sudjelovanje svih dionika procesa visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada. Dionici su unutarnji i vanjski. Unutarnjim dionicima sustava za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Fakulteta smatraju se studenti, nastavnici, suradnici, administrativno-tehničko osoblje i uprava. Vanjski dionici (ostale razine sustava obrazovanja, gospodarstvo, mjesna Crkva, kultura, zdravstvo i dr.) uključeni su u provjeru valjanosti, svrhovitosti i kvalitete rada Fakulteta i kao izvor podataka za vrednovanje.

Read more
Vizija

Vizija sustava za unaprjeđenje kvalitete i Odbora je izgradnja cjelovitog sustava koji će omogućiti stalno praćenje i unaprjeđenje kvalitete svih vidova djelovanja Fakulteta, a u skladu s misijom. Strategija Odbora je:

  • poticanje redovitih rasprava o kvaliteti i širenju kulture kvalitete unutar akademske i šire zajednice,
  • razvoj, organizacija i provođenje vrjednovanja i samovrjednovanja potrebnih za istraživanje različitih vidova kvalitete visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada,
  • poticanje stalnog prikupljanja informacija od studenata i nastavnog osoblja i osiguravanje djelovanja na temelju tih informacija,
  • primjena i razrada standarda kvalitete,
  • razvoj vlastitih mehanizama za unaprjeđenje kvalitete,
  • poticanje suradnje Fakulteta s nastavnim bazama s ciljem unaprjeđenje kvalitete stručnog, znanstvenog i istraživačkog rada,
  • razmjena primjera dobre prakse među sastavnicama Sveučilišta,
  • osiguravanje napretka nastavnog, znanstvenog, stručnog i administrativnog osoblja.
Read more
Cilj

Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je razvoj i izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje rada Fakulteta te koordiniranje razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja Fakulteta u svim područjima njegovog djelovanja. Razvoj mehanizama i ugradnja kulture unaprjeđenja kvalitete definira se kroz Priručnik osiguravanja kvalitete Fakulteta.

Read more
Pin It