Izdanja časopisa

Godina 2016.
Godina 2015.
Godina 2014.
Godina 2013.
Godina 2010.
Godina 2009.
Studentski časopis

Opći podaci

Naziv časopisa: Odraz, časopis studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu
ISSN: 1847-3288
Adresa: Zrinsko-Frankopanska 19
HR-21000 Split, p.p.329
HRVATSKA (CROATIA)
Tel.+385 (0) 21 386 166
Fax.+385 (0) 21 386 138
Izdavač: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko Frankopanska 19, Split
Prva god. izlaženja: 2005
Učestalost izlaženja (godišnje): 1
Email: odrazkbf@yahoo.com
Uredničko vijeće: Ivan Čotić, Petra Herco, Viktorija Jerković, Ivana Pelivan, Renato Pudar, Josip Ulić
Glavni i odgovorni urednik: Antonija Krokar
Zamjenik glavnog urednika: Ante Ugrina
Design:  
Tisak:  
Naklada: 300