Zašto upisati teologiju?

Upis u 1.godinu studija

Prijava i motivacijski razgovor bit će 1. srpnja 2021. od 9:00 do 12:00 sati i od 15:00 do 17:00 sati.

Dodatna provjera znanja iz vjeronauka (za pristupnike koji ga nisu pohađali u srednjoj školi) bit će 1. srpnja 2021. godine u 9.00 sati.

Upis pristupnika na: Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij i Preddiplomski teološko-katehetski studij bit će u PETAK 23. srpnja 2021. u 10:00 sati.

Upis na Diplomski TKS

Upis pristupnika na DIPLOMSKI Teološko katehetski studij je u utorak, 23. rujna 2021. od 9:00 do 12:00 sati.

Upis u više godine studija

Upis na poslijediplomske studije

Upisi na poslijediplomskim doktorskim studijima KBF-a Kršćanstvo i suvremena kultura i Povijest teologije i kršćanskih institucija održat će u petak, 20. studenog 2020.

Upis u 1. godinu studija

1. Prijavi se
 1. Prijavi se za Natječaj na stranicu www.postani-student.hr ili
  ako si završio/la srednje obrazovanje prije 2010. g ili izvan RH i ne polažeš državnu maturu,
  potrebno je i prijaviti se za razredbeni ispit najkasnije do 12. lipnja 2020. u 12:00h (osobno u studentskoj službi, telefonom na 021/308-316 ili e-mailom na office@kbf-st.hr).
 2. Odaberi studijske programe na KBF-u koje želiš upisati
  • Integrirani filozofsko teološki studij (32 slobodnih mjesta za pristupnike sa državne mature)
  • Preddiplomski teološko katehetski studij (22 slobodnih mjesta za pristupnike sa državne mature)
 3. Položi državnu maturu s predmetima koji se boduju za KBF ili razredebni postupak (ako si završio/la srednje obrazovanje prije 2010. g ili izvan RH).
 4. Ostvari dobar plasman na rang listi
 5. Potvrdi upis na KBF
2. Ostvari uvjete
3. Prikupi dokumente
4. Ponesi fotografiju i uplatnicu
5. Dođi na upis

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Rang-liste prijavljenih pristupnika za upis na oba studijska programa sastavljaju se prema sljedećemu sustavu bodovanja:

 1. uspjeh u srednjoj školi do 32%
 2. položeni ispiti na državnoj maturi
  • Hrvatski jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Matematika - (osnovna razina - B) 10%
  • Strani ili klasični jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Izborni predmet - povijest ili neki drugi (neobvezatan) 14%
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti
  • Dodatna provjera znanja iz predmeta Katoličkoga vjeronauka za učenike koji ga nisu učili u srednjoj školi do 14%, a prag je 10%
  • Motivacijski razgovor – eliminacijski uvjet za upis na studij do 8%, a prag je 5%
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća *
  • završena još jedna srednja škola 4%
  • znanje nekog svjetskog jezika kojega nije učio u srednjoj školi 4%
  • jedno od prva tri mjesta na državnim športskim ili predmetnim natjecanjima 4%
  • jedno od prva tri mjesta na Vjeronaučnoj olimpijadi 4%

* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 8%.

 • Razredbeni ispit obuhvaća vrednovanje i provjeru pristupnikova uspjeha i znanja, pri čemu se može steći najviše 100 bodova:
  1. za uspjeh u srednjoj školi: najviše 26 bodova,
  2. iz provjere znanja: najviše 54 boda,
  3. iz pisanja eseja: najviše 8 bodova
  4. iz razgovora o motiviranosti: najviše 4 boda
  5. iz posebnih aktivnosti i uspjeha: najviše 8 bodova.
 • Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na dva načina:
  1. prosjek općega uspjeha za sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti (prosjek izvrstan /5/, donosi 8 bodova; veoma dobar /4/ donosi 6,5 bodova; dobar /3/ donosi 4 boda),
  2. prosječna ocjena iz sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti za tri predmeta: hrvatski jezik, povijest ijedan strani jezik. Svaki se predmet vrednuje odvojeno (prosjek izvrstan /5/ donosi 6 bodova; veoma dobar /4/ donosi 5 bodova; dobar /3/ donosi 3 boda).
 • Znanje na razradbenomu ispitu provjerava se testovima iz triju predmeta: vjeronauka, hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti.
 • Pisanje eseja na jednu temu koju pristupnih izabere od triju predloženih.
 • Konzultacijski razgovor pristupnika sa stručnim članovima Povjerenstva o motiviranosti za studij.
 • Vrednovanje posebnih pristupnikovih aktivnosti:
  1. znanje svjetskoga jezika (engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, ruski) koji pristupniku nije materinji a niti ga je učio u srednjoj školi,
  2. završena još jedna srednja škola,
  3. pristupnici koji su u prošloj školskoj godini prešli razgrebeni prag i natječu se na istomu Fakultetu,
  4. jedno od prvih triju mjesta na državnim: natjecanjima ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta koji se ne zahtijeva na pisanomu dijelu razredbenog ispita,
  5. vrhunski športaši prve i druge kategorije.

Mjesto pristupnika određuje se prema ostvarenim bodovima na redoslijednomu popisu razredbenoga ispita.

| Razredbeno gradivo za upis u 1. godinu studija |