Opis studijskog programa

Vrsta studija Diplomski
Naziv Teološko-katehetski studij
Nositelji Predlagač i izvođač: Katolički bogoslovni fakultet
Trajanje 2 godine
ECTS 120
Uvjeti za upis Prvostupnik (baccalaureus) kateheta ili drugi ekvivalentni studij prema procjeni Fakultetskoga vijeća
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Osposobljenost za diplomski teološko-katehetski studij.Osnovno poznavanje:

 

  • Osposobljenost za odgojni i nastavni rad u katehezi i vjeronauku.
  • Poznavanje i razumijevanje nastanka i razvoja kršćanstva.
  • Osposobljenost za korištenje crkvenih dokumenata i smjernica.
  • Osposobljenost za aktualiziranje kršćanske poruke.
  • Znanstvena osposobljenost za poslijediplomski studij na području katehetike i srodnih znanosti.

 

Osposobljavanje za pedagoški i nastavni rad u osnovnim i srednjim školama i u drugim odgojnim i obrazovnim institucijama Prvenstvena je nakana diplomskoga teološko-katehetskoga studija osposobljavanje za pedagoški i nastavni rad u osnovnim i srednjim školama i u drugim odgojnim i obrazovnim institucijama. S obzirom na to da je Republika Hrvatska u sustav osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja uvrstila i nastavni plan i program konfesionalnoga vjeronauka, teološko-katehetski studij pokriva potrebe osposobljavanja za odgojno-nastavni rad u osnovnoj i srednjoj školi. Osim odgojno-nastavnoga rada ovaj studij osposobljava i za rad u socijalnim ustanovama, crkvenim, kulturnim, humanitarnim institucijama i u sredstvima društvenoga priopćavanja. Teološko-katehetski studij na KBF-u u Splitu intenzivno prati razvoj teološko-katehetske znanosti u svijetu i sudjeluje u njemu, vodeći posebnu brigu oko interdisciplinarnosti sa srodnim znanostima kao i o pokrajinskim povijesnim, vjerskim, društvenim i kulturnim posebnostima. Diplomski teološko-katehetski studij na KBF-u Sveučilišta u Splitu usporediv je s drugim sličnim studijima u zemljama Europske zajednice. Primjerice, sa studijem na Università pontificia Salesiana u Rimu ili s onim na Maximilian Universität München, Katholisch-Theologische Fakultät u Njemačkoj.
Mogućnosti nastavka studija Nakon završenoga diplomskoga teološko-katehetskoga studija moguće je nastaviti poslijediplomski studij na području religiozne pedagogije, katehetike i srodnih znanosti.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Magistar kateheta

Zimski semestar

J. Garmaz
J. Periš
Povijest kateheze i katehetike / KBT401 / 45 sati / 4 ects /
A.Čondić
I. Jurić
Pastoralna teologija / KBT402 / 60 sati / 5 ects /
S. Stanić/
D. Žuro
Sociologija / KBT403 / 60 sati / 5 ects /
J. Mužić
B. Vidović
Psihologija religije / KBT404 / 60 sati / 5 ects /
Ž. Tolić / A. RakoTemeljna načela kanonskog prava i sakramenti / KBT405 / 45 sati / 4 ects /
I. Žižić
D. Volarević
Liturgika / KBT406 / 60 sati / 4 ects /
 Izborni* / 30 sati / 3 ects /

Ljetni semestar

M. ProvićVjeronauk i kateheza djece i predadolescenata / KBT421 / 45P 15V / 5 ects /
Ž. Tolić
D. Mihalj
Ustrojstvo katoličke Crkve / KBT422 / 45 sati / 4 ects /
A. MateljanTeološka antropologija i eshatologija / KBT423 / 45 sati / 5 ects /
Š. BilokapićSpolni, bračni i obiteljski moral / KBT424 / 30 sati / 3 ects /
A. Domazet / E. PetrovPneumatologija i mariologija / KBT425 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić / I. UrlićLiturgijska glazba / KBT426 / 30 sati / 2 ects /
 Izborni* / 30 sati / 3 ects /
 Seminar* / 5 ects /

 * Student upisuje izborne predmete ili ECTS bodove popunjava dodatnim pisanim radom, koji predviđa neki predmet. Takav se dodatni pisani rad vrjednuje s 3 ECTS boda. Tijekom studija moguće je izraditi jedan takav rad (3 ECTS boda od bodova predviđenih za izborne predmete). Pisani rad treba imati najmanje 15 autorskih kartica i biti napisan znanstvenom metodom.

Zimski semestar

J. Garmaz Vjeronauk i kateheza adolescenata i mladih /  KBT501 / 45P 15V / 5 ects /
E. Punda Kristologija /  KBT503 / 45 sati / 5 ects /
A. Mateljan Sakramenti općenito i inicijacija /  KBT504 / 60 sati / 5 ects /
D. Runje Biblijska teologija SZ-a / KBT505 / 30 sati / 3 ects /
M. Vidović Biblijska teologija NZ-a /  KBT506 / 30 sati / 3 ects /
Š. Bilokapić Bioetika /  KBF507 / 30 sati / 3 ects /
  Izborni* / 30 sati / 3 ects /
  Izborni* / 30 sati / 3 ects /

Ljetni semestar

A. Čondić Pastoral župne zajednice /  KBT521 / 60 sati / 5 ects /
A. Mateljan Sakramenti ozdravljenja i služenja /  KBT522 / 45 sati / 4 ects /
J. Garmaz
J. Periš
Kateheza odraslih /  KBT523 / 45P 15V / 5 ects /
  Diplomski rad /  KBT524 / 11 ects /
  Diplomski ispit (uvjeti, tezarij) / KBT525 / 5 ects /