Znanstveni skupovi

Svake godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu organiziraju se međunarodni znanstveni simpoziji.

Teološki časopis Crkva u svijetu

Teološki časopis Crkva u svijetu (krat. CuS) pokrenuo je godine 1966. nadbiskup splitsko-makarski dr. Frane Franić s nekolicinom najbližih suradnika. Od tada časopis izlazi bez prekida najprije kao dvomjesečnik, a zatim kao tromjesečnik.

Liturgijsko pastoralna revija Služba Božja

Liturgijsko-pastoralni časopis Služba Božja pokrenuta je 1960. god., u Makarskoj, kada je objelodanjen prvi broj, početkom došašća. Osnivač je časopisa Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja u Splitu.

Vijesti vezane za znanstveni rad i istraživanje

Studentski diplomski radovi na engleskom jeziku (objavljeni kao znanstveni članci)

Image