Znanstveni skupovi

Svake godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu organiziraju se međunarodni znanstveni simpoziji.

Teološki časopis Crkva u svijetu

Teološki časopis Crkva u svijetu (krat. CuS) pokrenuo je godine 1966. nadbiskup splitsko-makarski dr. Frane Franić s nekolicinom najbližih suradnika. Od tada časopis izlazi bez prekida najprije kao dvomjesečnik, a zatim kao tromjesečnik.

Liturgijsko pastoralna revija Služba Božja

Liturgijsko-pastoralni časopis Služba Božja pokrenuta je 1960. god., u Makarskoj, kada je objelodanjen prvi broj, početkom došašća. Osnivač je časopisa Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja u Splitu.

Centar za epigrafička, paleografska i povijesno-teološka istraživanja “Don Frane Bulić”

Temeljna svrha Centra je istraživanje, proučavanje i objava epigrafičkih i diplomatičkih izvora važnih za povijest Katoličke crkve u Južnoj Hrvatskoj, kao i drugih izvora, osobito onih iz otomanske vladavine.

Centar Hieronyimianum

“Hieronymianum” – centar za istraživanje života i djela sv. Jeronima, zaštitnika KBF-a i Splitsko-dalmatinske županije.

Digitalni Repozitorij KBF-a

Image

Studentski diplomski radovi na engleskom jeziku (objavljeni kao znanstveni članci)

Image