Zatvoreni su upisi na program cjeloživotnog učenja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod nazivom  "Zdrava i nezdrava duhovnost", Teološko-psihološki vid.

Svrha programa

Razlikovne obveze studenata za potrebe promjene studijskog programa i/ili upisa na studij, dovršetak ranije započetog studija i priznavanja kompetencija stečenih izvan studijskog programa a koje su uvjet za sudjelovanje na studiju.

Razlozi pokretanja programa

Studiji na Kbf-u osposobljavanje za pedagoški i nastavni rad u osnovnim i srednjim školama, kao i u drugim odgojnim i obrazovnim, kulturnim i socijalnim ustanovama, te je korisno ponuditi programe cjeloživotnih učenja za one ljude koji su završili svoje formalno obrazovanje, a žele unaprijediti kompetencije iz područja duhovnosti i psihologije. Obrazovanjem iz ovih područja stječu se kompetencije potrebne za bolje prepoznavanje, tumačenje i interveniranje u različitih situacijama koje uključuju duhovno-emocionalni život pojedinaca i zajednice. Iz teorije, a posebno iz praktičnih primjera današnjice, vidimo mnoštvo situacija u kojima se duhovnost zloupotrebljava u svrhu manipulacije, a njoj su osobito podložne ranjive osobe te osobe koje ne posjeduju dovoljno teološko-psihološkog znanja da bi znale razaznati zdrave od nezdravih duhovnih intervenata. Edukacija ove vrste pomoć je u osobnom psihološkom i duhovnom rastu te posljedično u ispravnijem postupanju prema osobama s kojima dolazimo u kontakt u profesionalnom i osobnom životu.  

 Ishodi učenja na razini programa

Po završetku programa polaznik će moći: 1. Razlikovati i kritički vrednovati teološki i psihološki pristup i doprinos duhovnosti. 2. Protumačiti i vrednovati osnovna načela duhovnog života. 3. Analizirati i procijeniti različita mentalna i duhovna iskustva. 4. Uvidjeti važnost i ulogu različitih duhovno-psiholoških sredstava za duhovni rast i sazrijevanje.

  • Trajanje programa: 20 sati raspoređenih kroz akademsku godinu
  • Ciljna skupina polaznika programa: Odrasle osobe
  • Minimalan broj polaznika: 5
  • Cijena pohađanja programa: 0 EURA
  • Uvjeti upisa programa: Ispunjena prijavnica Uvjeti za završetak programa Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje
  • Stečeni ECTS bodovi: 0
Pin It