PONEDJELJAK: Izborni predmeti skupine "C"

A. Domazet Mariologija /  KBF557 / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap Pojam Boga poslije Auschwitza /  KBF582 / 30 sati / 3 ects /
M. Prović/ A. Rako Pravni položaj Katoličke Crkve u Hrvatskoj /  KBF559 / 30 sati / 3 ects /
M. Parlov Teologija i duhovnost ministerijalnog svećeništva  /  KBF622 / 30 sati / 3 ects /
A. Gašpar Engleski jezik teologije II. /  KBF623 / 15P 15V / 3 ects /
J. Garmaz / J. Periš Osobitosti župne kateheze u aktualnim hrvatskim prilikama /  KBF633 / 30 sati / 3 ects /
J. Garmaz / M. Ćuk Utjecaj medija na djecu i mlade  /  KBF663 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić Antropologija i teologija blagdana /  KBF658 / 30 sati / 3 ects /

UTORAK: Izborni predmeti skupine "D"

Š. Bilokapić Spolno nasilje / KBF547 / 30 sati / 3 ects /
M. Prović Vjerski odgoj osoba s teškoćama u razvoju / KBF619 / 30 sati / 3 ects /
A. Jeličić / F. F. Velić Znanstvenici na tragu istine, dobra i ljepote / KBF650 / 30 sati / 3 ects /
M. Pinezić Uvod u teologiju tijela / KBF664 / 30 sati / 3 ects /
D. Runje Izraelci u egipatskom ropstvu / KBF620 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić/ D. Volarević Časoslov / KBF644 / 30 sati / 3 ects /
I. Žižić Theology and Symbolism in Early Christian Art**/ KBF628 / 30 sati / 3 ects /

**Uvjeti za upis predmeta - dobro poznavanje engleskog jezika; položen predmet Engleski jezik teologije; najmanje deset prijavljenih studenata


 

Pin It