Srpanj 2024
 1. Prijavi se na portal DM
 2. Ostvari uvjete*
 3. Prikupi potrebne dokumente i dođi na upis u PETAK 19. SRPNJA 2024. u 10:00 sati

*Kriteriji za sastavljanje rang liste

1. Prijavi se na portal Državne mature

Prijavi se za Natječaj na stranicu www.postani-student.hr (prijave počinju 1. veljače 2023.). Ako si završio/la srednje obrazovanje prije 2010. g ili izvan RH i ne polažeš državnu maturu, potrebno je i prijaviti se za razredbeni ispit najkasnije do 13. lipnja 2024. u 12:00h osobno u studentskoj službi, telefonom na 021/308-316 ili e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (pristupnici iz BIH se također prijavljuju na portal DM, ali ne moraju polagati državnu maturu zbog čega i ne dobivaju bodove koje dobivaju pristupnici s položenom DM).

Odaberi studijske programe na KBF-u koje želiš upisati

 • Integrirani filozofsko teološki studij (32 slobodna mjesta za pristupnike sa državne mature + 2  mjesta namijenjena pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva).
 • Prijediplomski teološko katehetski studij (22 slobodna mjesta za pristupnike sa državne mature + 2  mjesta namijenjena pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva).

2. Ostvari uvjete

A) PRISTUPNICI SA DRŽAVNE MATURE*

 1. ostvareni potrebni bodovi s rang-liste (kriteriji za sastavljanje rang liste pristupnika sa DM)

 2. ostvaren dovoljan broj bodova na motivacijskom razgovoru na KBF-u:

  • Prijava i motivacijski razgovor bit će 2. srpnja 2024. od 9:00 do 12:00 sati i od 15:00 do 17:00 sati.

  • Potrebni dokumenti: osobna iskaznica.

 3. uspješno položena dodatna provjera znanja iz Katoličkoga vjeronauka za učenike koji ga nisu pohađali u srednjoj školi:

  • prijava za polaganje vjeronauka bit će do 1. srpnja 2024 12:00 sati ili emailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • dodatna provera znanja iz vjeronauka za one koji ga nisu pohađali u srednjoj školi bit će  2. srpnja 2024. u 9:00 sati.

  • Potrebni dokumenti: osobna iskaznica.

B) PRISTUPNICI KOJI SU ZAVRŠILI SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PRIJE 2010. GODINE

Nakon prijave na portal Državne mature www.postani-student.hr, potrebno je ostvariti dovoljan broj bodova na razredbenom ispitu koji će biti u PONEDJELJAK 17. lipnja 2024. u 10:00 sati.

Pristupnici koji žele pristupiti razredbenom ispitu, dužni su ga prethodno prijaviti najkasnije do 13. lipnja 2024. u 12:00h e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (Kriteriji za sastavljanje rang liste pristupnika koji ne polažu DM).

* Sve osobe koje su završile četverogodišnju srednju izobrazbu u RH nakon 2010.godine dužni su polagati državnu maturu kao uvjet za upis na KBF. Pristupnici iz BIH se prijavljuju na portal DM, te ne moraju polagati državnu maturu,  ali tada i ne dobivaju bodove koje dobivaju pristupnici s položenom DM.

3. Prikupi potrebne dokumente i dođi na upis u PETAK 19. SRPNJA 2024. u 10:00 sati

Na upis je potrebno donijeti slijedeće dokumente:

 1. krsni list,
 2. potvrda o prebivalištu ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani, a ako si sa područja Splitsko-dalamtinske županije može i preslika osobne iskaznice
 3. preslik svjedodžbi svih četiriju razreda srednje škole,
 4. svjedodžbu o položenoj državnoj maturi ili završnom ispitu,
 5. uvjerenje o položenom izbornom ispitu (ako je polagan)
 6. preporuka ordinarija ili župnika
 7. fotografiju (3,5cm - 4,5cm)
 8. potvrdu o uplati troškova upisa i upisnih sadržaja u iznosu 53,09 € na žiro-račun IBAN FAKULTETA. Uplatnica se popunjava na slijedeći način:
  • Uplatitelj: Ime i prezime
  • Primatelj: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
  • IBAN FAKULTETA: HR9324070001100061993
  • Model: HR02 - Poziv na broj odobrenja: OIB.
  • Opis plaćanja: Troškovi upisa
  • Iznos: 53,09 €

Kriteriji za sastavljanje rang liste za pristupnike koji polažu Državnu maturu

Rang-liste prijavljenih pristupnika za upis na oba studijska programa sastavljaju se prema sljedećemu sustavu bodovanja:

 1. uspjeh u srednjoj školi do 32%
 2. položeni ispiti na državnoj maturi
  • Hrvatski jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Matematika - (osnovna razina - B) 10%
  • Strani ili klasični jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Izborni predmet - povijest ili neki drugi (neobvezatan) 14%
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti
  • Dodatna provjera znanja iz predmeta Katoličkoga vjeronauka za učenike koji ga nisu učili u srednjoj školi do 14%, a prag je 10%
  • Motivacijski razgovor – eliminacijski uvjet za upis na studij do 8%, a prag je 5%
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća *
  • završena još jedna srednja škola 4%
  • znanje nekog svjetskog jezika kojega nije učio u srednjoj školi 4%.
  • jedno od prva tri mjesta na državnim športskim ili predmetnim natjecanjima 4%
  • jedno od prva tri mjesta na Vjeronaučnoj olimpijadi 4%.

* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 8%.


Kriteriji za sastavljanje rang liste za pristupnike bez Državne mature

 1. Razredbeni ispit obuhvaća vrednovanje i provjeru pristupnikova uspjeha i znanja, pri čemu se može steći najviše 100 bodova:
  • za uspjeh u srednjoj školi: najviše 26 bodova,
  • iz provjere znanja: najviše 54 boda,
  • iz pisanja eseja: najviše 8 bodova
  • iz razgovora o motiviranosti: najviše 4 boda
  • iz posebnih aktivnosti i uspjeha: najviše 8 bodova.
 2. Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na dva načina:
  • prosjek općega uspjeha za sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti (prosjek izvrstan /5/, donosi 8 bodova; veoma dobar /4/ donosi 6,5 bodova; dobar /3/ donosi 4 boda),
  • prosječna ocjena iz sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti za tri predmeta: hrvatski jezik, povijest ijedan strani jezik. Svaki se predmet vrednuje odvojeno (prosjek izvrstan /5/ donosi 6 bodova; veoma dobar /4/ donosi 5 bodova; dobar /3/ donosi 3 boda).
 3. Znanje na razradbenomu ispitu provjerava se testovima iz triju predmeta: vjeronauka, hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti.
 4. Pisanje eseja na jednu temu koju pristupnih izabere od triju predloženih.
 5. Konzultacijski razgovor pristupnika sa stručnim članovima Povjerenstva o motiviranosti za studij.
 6. Vrednovanje posebnih pristupnikovih aktivnosti:
  • znanje svjetskoga jezika (engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, ruski) koji pristupniku nije materinji a niti ga je učio u srednjoj školi,
  • završena još jedna srednja škola,
  • pristupnici koji su u prošloj školskoj godini prešli razgrebeni prag i natječu se na istomu Fakultetu,
  • jedno od prvih triju mjesta na državnim: natjecanjima ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta koji se ne zahtijeva na pisanomu dijelu razredbenog ispita,
  • vrhunski športaši prve i druge kategorije.

Mjesto pristupnika određuje se prema ostvarenim bodovima na redoslijednomu popisu razredbenoga ispita.

Razredbeno gradivo za upis u 1. godinu studija |


 

Pin It