Vrsta studija

Prijediplomski

Naziv

Teološko-katehetski studij

Nositelji

Predlagač i izvođač: Katolički bogoslovni fakultet

Trajanje

3 godine

ECTS

180

Uvjeti za upis

Završena četverogodišnja srednja škola, položen razredbeni ispit

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Osposobljenost za diplomski teološko-katehetski studij.Osnovno poznavanje:

 

  • nastanka i razvoja kršćanstva i Katoličke Crkve

  • kršćanskoga vrednovanja zbilje

  • kršćanskoga morala

  • temeljnih vještina odgoja

 

Mogućnosti nastavka studija

Nakon završenoga preddiplomskoga teološko-katehetskog studija moguće je nastaviti diplomski teološko-katehetski studij.

Osposobljavanje za diplomski teološko-katehetski studij

Prvenstvena je nakana preddiplomskoga teološko-katehetskoga studija osposobljavanje za diplomski teološko-katehetski studij. S obzirom na to da je Republika Hrvatska u sustav osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja uvrstila i nastavni plan i program konfesionalnoga vjeronauka, teološko-katehetski studij pokriva potrebe osposobljavanja za odgojno-nastavni rad u osnovnoj i srednjoj školi. Osim što je preddiplomski studij preduvjet za diplomski, on osposobljava studente i za rad u socijalnim ustanovama, crkvenim, kulturnim, humanitarnim institucijama i u sredstvima društvenoga priopćavanja. Teološko-katehetski studij na KBF-u u Splitu intenzivno prati razvoj teološko-katehetske znanosti u svijetu i sudjeluje u njemu, vodeći posebnu brigu oko interdisciplinarnosti sa srodnim znanostima kao i o pokrajinskim povijesnim, vjerskim, društvenim i kulturnim posebnostima. Preddiplomski teološko-katehetski studij na KBF-u Sveučilišta u Splitu usporediv je s drugim sličnim studijima u zemljama Europske zajednice. Primjerice, sa studijem na Università pontificia Salesiana u Rimu ili s onim na Maximilian Universität München, Katholisch-Theologische Fakultät u Njemačkoj.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) katehetike (univ. bacc. catech.)

Pin It