Opis studijskog programa

Vrsta studija

Diplomski

Naziv

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni filozofsko-teološki studij

Nositelji

Predlagač i izvođač: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Trajanje

5 godina

ECTS

300

Uvjeti za upis

Završena četverogodišnja srednja škola, položen razredbeni ispit

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Teološko-pastoralna i nastavna osposobljenost. Osposobljenost za đakonat i prezbiterat. Poznavanje, razumijevanje i interpretiranje:

  • temeljnih tekstova kršćanstva

  • filozofijske misli

  • povijesti kršćanstva

  • crkvenih dokumenata

  • dinamike teološke misli

  • društvene relevantnosti vjere i njezinih izričaja

 

Sposobnost kritičkog promišljanja društvene zbilje. Sposobnost za sudjelovanje u kulturnom, društvenom, interdisciplinarnom, ekumenskom i međureligijskom dijalogu i za njegovo promicanje. Sposobnost teološkoga i etičko-moralnoga argumentiranja. Znanstvena osposobljenost za poslijediplomski studij iz područja teologije i srodnih znanosti.

Mogućnosti nastavka studija

Nakon završenoga filozofsko-teološki studija moguće je nastaviti poslijediplomski studij u bilo kojoj teološkoj grani (biblijska teologija i egzegeza; temeljno, dogmatsko, ekumensko, moralno, pastoralno bogoslovlje; povijest Crkve i kršćanske literature; liturgika i crkveno pravo). Zbog specifičnosti ustroja filozofsko-teološkoga studija, moguće nastaviti i studij filozofije. Budući da je filozofsko-teološki studij priznat na svim srodnim teološkim studijima u svijetu, zainteresiranim su studentima za poslijediplomski studij otvorena vrata mnogih akademskih ustanova u svijetu.

Priprema za svećenička zvanja

Filozofsko-teološki studij koji se, u različitim oblicima, crkvenim, društvenim i kulturnim okolnostima već stoljećima gaji na prostoru južne Hrvatske, od ak. god. 1999. / 2000. sastavni je dio Splitskog sveučilišta. Njegova je prvotna nakana teološko-pastoralno osposobljavanje kandidata za đakonat i prezbiterat, kao i, u novim društvenim okolnostima, teološko-pastoralna naobrazba laika. S obzirom na to da je Republika Hrvatska u sustav osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja uvrstila i nastavni plan i program konfesionalnoga vjeronauka, filozofsko-teološki studij, osim za crkvene službe, osposobljava i za nastavni rad u školi. Filozofsko-teološki studij na KBF-u u Splitu intenzivno prati razvoj teološke znanosti u svijetu i sudjeluje u njemu, vodeći na poseban način brigu oko interdisciplinarnosti sa srodnim znanostima kao i o pokrajinskim povijesnim, vjerskim, društvenim i kulturnim posebnostima. Studij teologije na KBF-u Sveučilišta u Splitu je usporediv s drugim studijima teologije u zemljama EU. Primjerice, sa studijem teologije u Austriji: Katholische Theologie, ÖH Uni Wien ili onim u Rimu: Facoltà teologica, Pontificia università Gregoriana.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni magistar/magistra teologije (univ. mag. theol.)

Zimski semestar

A. DomazetUvod u misterij Krista i povijest spasenja / KBF101 / 30 sati / 3 ects /
A. Akrap/ J. IvićPovijest filozofije - stari vijek / KBF102C / 45 sati / 5 ects /
A. AkrapPovijest filozofije - srednji vijek / KBF102D / 45 sati / 5 ects /
J. DukićPovijest Crkve staroga i srednjega vijeka / KBF103A / 45 sati / 4 ects /
A. Akrap/ F. F. VelićFilozofija spoznaje/ KBF127 / 30 sati / 3 ects /
A.Akrap / G. ŠparadaOpća psihologija /  KBF106 / 45 sati / 4 ects /

J. Mužić/ J. Kolovrat

Metodologija znanstvenoga rada / KBF107A / 30 sati / 3 ects /

J.Mužić/ J. Hrgović

Latinski jezik I.* / Izborni /  KBF108 / 30 sati  / 3 ects /

Ljetni semestar

J. Mužić/ J. IvićPovijest filozofije – moderna /  KBF121C / 45 sati / 5 ects /
 J. Mužić / J. KolovratPovijest filozofije – suvremena /  KBF121D / 45 sati /5 ects /
J. MužićFilozofska antropologija / KBF201A / 30 sati / 3 ects /
A. AkrapLogika / KBF123 / 45 sati / 4 ects /
I. ŽižićCrkvena glazbena kultura /  KBF124 / 30 sati / 2 ects /
J. DukićPovijest Crkve novoga i suvremenoga doba / KBF125A / 45 sati  / 5 ects /
D. RunjeOpći uvod u Sveto pismo /  KBF126 / 30 sati /3 ects /
 Izborni** / 30 sati /3 ects /
 

* Upisuju svi studenti koji u srednjoj školi nisu učili Latinski jezik. Drugi studenti popunjaju ECTS bodove (ukupno 30) izbornim predmetom.

** Student upisuje izborne predmete ili ECTS bodove popunja dodatnim pisanim radom, koji predviđa određeni predmet. Takav se dodatni pisani rad vrjednuje s 3 ECTS boda. Tijekom studija moguće je izraditi četiri takva rada (12 ECTS bodova od bodova predviđenih za izborne predmete). Pisani rad treba imati najmanje 15 autorskih kartica i biti napisan znanstvenom metodom.

Zimski semestar

A. DomazetKršćanska objava /  KBF301 / 75 sati / 7 ects /
E. PetrovOtajstvo Trojedinoga Boga* /  KBF302 / 45 sati / 5 ects /
M. PinezićOsnovno moralno bogoslovlje /  KBF303 / 75 sati / 6 ects /
D. RunjeUvod i egzegeza Staroga zavjeta Petoknjižje i povijesne knjige /  KBF304 / 45 sati / 4 etcs /
M.GrgićBiblijska teologija Staroga zavjeta /  KBF305 / 30 sati / 2 ects /
 Izborni / 30 sati  / 3 ects /
 Izborni / 30 sati / 3 ects /
  

Ljetni semestar

I. Žižić/ D. VolarevićLiturgika /  KBF222 / 75 sati / 5 ects /
J. Garmaz / M. ProvićKatehetika /  KBF223 / 60 sati / 4 ects /
E. PundaCrkva Kristova /  KBF322 / 60 sati / 6 ects /
Š. Bilokapić/Š.MarkulinBogoštovlje i krjeposti /  KBF323 / 75 sati / 6 etcs /
I. MacutEkumensko bogoslovlje /  KBF324 / 45 sati / 4 ects /
 Seminar / 30 sati  / 5 ects /
  
  

 * Predmet s dodatnim pisanim radom i ECTS bodovima.

Zimski semestar

A. MateljanSakramenti općenito i inicijacija /  KBF501 / 60 sati / 4 ects /
M. Prović / D. MihaljZakonik kanonskoga prava (knjige V., VI. i VII.) /  KBF502 / 45 sati / 4 ects /
J. MužićDruštveni nauk Crkve /  KBF503 / 45P 15V sati / 6 ects /
A. ČondićPosebna pastoralna teologija /  KBF504 / 60 sati / 4 etcs /
J. Garmaz/ J. PerišVjeronauk i kateheza osnovnoškolske djece / KBF505 / 30P 15V sati / 4 ects /
 I. ŽižićTeologija liturgijskih slavlja / KBF506 / 45 sati  / 2 ects /
Š. Bilokapić Bioetika /  KBF507 / 30 sati / 3 ects /
 Izborni / 30 sati / 3 ects /

Ljetni semestar

A. Akrap/ A. RakoPosvetiteljska služba Crkve - IV. knjiga ZKP /  KBF521 / 45 sati / 4 ects /
Š. Bilokapić/ M. BuljevićDuhovno bogoslovlje /  KBF522 / 45 sati / 4 ects /
A. MateljanSakramenti ozdravljenja i služenja /  KBF523 / 45 sati / 4 ects /
I. MacutIstočno bogoslovlje /  KBF524 / 30 sati / 2 etcs /
 Diplomski rad /  KBF525 / 11 ects /
 Diplomski ispit / KBF526 / Uvjeti / tezarij / 5 ects /