Opis studijskog programa

Vrsta studija

Diplomski

Naziv

Teološko-katehetski studij

Nositelji

Predlagač i izvođač: Katolički bogoslovni fakultet

Trajanje

2 godine

ECTS

120

Uvjeti za upis

Prvostupnik (baccalaureus) kateheta ili drugi ekvivalentni studij prema procjeni Fakultetskoga vijeća

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Osposobljenost za diplomski teološko-katehetski studij.Osnovno poznavanje:

 

  • Osposobljenost za odgojni i nastavni rad u katehezi i vjeronauku.

  • Poznavanje i razumijevanje nastanka i razvoja kršćanstva.

  • Osposobljenost za korištenje crkvenih dokumenata i smjernica.

  • Osposobljenost za aktualiziranje kršćanske poruke.

  • Znanstvena osposobljenost za poslijediplomski studij na području katehetike i srodnih znanosti.

 

Osposobljavanje za pedagoški i nastavni rad u osnovnim i srednjim školama i u drugim odgojnim i obrazovnim institucijama

Prvenstvena je nakana diplomskoga teološko-katehetskoga studija osposobljavanje za pedagoški i nastavni rad u osnovnim i srednjim školama i u drugim odgojnim i obrazovnim institucijama. S obzirom na to da je Republika Hrvatska u sustav osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja uvrstila i nastavni plan i program konfesionalnoga vjeronauka, teološko-katehetski studij pokriva potrebe osposobljavanja za odgojno-nastavni rad u osnovnoj i srednjoj školi. Osim odgojno-nastavnoga rada ovaj studij osposobljava i za rad u socijalnim ustanovama, crkvenim, kulturnim, humanitarnim institucijama i u sredstvima društvenoga priopćavanja. Teološko-katehetski studij na KBF-u u Splitu intenzivno prati razvoj teološko-katehetske znanosti u svijetu i sudjeluje u njemu, vodeći posebnu brigu oko interdisciplinarnosti sa srodnim znanostima kao i o pokrajinskim povijesnim, vjerskim, društvenim i kulturnim posebnostima. Diplomski teološko-katehetski studij na KBF-u Sveučilišta u Splitu usporediv je s drugim sličnim studijima u zemljama Europske zajednice. Primjerice, sa studijem na Università pontificia Salesiana u Rimu ili s onim na Maximilian Universität München, Katholisch-Theologische Fakultät u Njemačkoj.

Mogućnosti nastavka studija

Nakon završenoga diplomskoga teološko-katehetskoga studija moguće je nastaviti poslijediplomski studij na području religiozne pedagogije, katehetike i srodnih znanosti.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni magistar/magistra katehetike (univ. mag. catech.)

Zimski semestar

J. Garmaz
J. Periš
Povijest kateheze i katehetike / KBT401 / 45 sati / 4 ects /
I. JurićPastoralna teologija / KBT402 / 60 sati / 5 ects /
S. Stanić/
D. Žuro
Sociologija / KBT403 / 60 sati / 5 ects /
J. Mužić
G. Šparada, S. Balajić
Psihologija religije / KBT404 / 60 sati / 5 ects /
M. Prović / A. RakoTemeljna načela kanonskog prava i sakramenti / KBT405 / 45 sati / 4 ects /
I. Žižić
D. Volarević
Liturgika / KBT406 / 60 sati / 4 ects /
 Izborni* / 30 sati / 3 ects /

Ljetni semestar

 * Student upisuje izborne predmete ili ECTS bodove popunjava dodatnim pisanim radom, koji predviđa neki predmet. Takav se dodatni pisani rad vrjednuje s 3 ECTS boda. Tijekom studija moguće je izraditi jedan takav rad (3 ECTS boda od bodova predviđenih za izborne predmete). Pisani rad treba imati najmanje 15 autorskih kartica i biti napisan znanstvenom metodom.