KOLO – kooperativno učenje i logoterapijske radionice

U akademskoj godini 2024/2025 nastavlja se održavanje programa logoterapijskih radionica i kooperativnog učenja KOLO. Program u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu otvoren za odrasle ljude bilo kojeg obrazovnog stupnja.

Mjesto održavanja: Program se održava na Katoličkom bogoslovnog fakultetu Sveučilišta u Splitu (i završni vikend u Lici).

Voditelji programa:

  • prof. dr. sc. Anđelko Domazet
  • dr. sc. Silvana Dragun
  • doc. dr. sc. Domagoj Runje
  • dr. sc. Marijana Ćuk
  • doc. dr. sc. Ante Akrap
  • dr. sc. Gina Šparada,
  • Danijela de Micheli Vitturi, dr. med., logoterapeut
  • Marina Galić, mag. cathech.

Vrijeme održavanja:

9. 10. 2024 - srijeda
9. 11. 2024 - subota
27. 11. 2024. srijeda
11. 12. 2024. - srijeda
18. 01. 2025. - subota
12. 2. 2025. - srijeda
26. 2. 2025. - srijeda
15. 3. 2025. - subota
26.3. 2025. srijeda
12. 4. 2025. - subota
10. 5. 2025. - subota
13-15. 06. 2025 (vikend)  

Cijena jednogodišnjeg programa: 60 EURA (troškovi smještaja na završnom vikendu nisu uključeni u cijenu.

Uvjeti za upis: ispunjena online prijavnica i uplaćena upisnina.

Ovaj program nudi sadržaje oblikovane na principu kooperativnog učenja i logoterapijskog pristupa za ljude koji ne namjeravaju pohađati psihoterapiju logoterapeutskog usmjerenja ni sudjelovati u obrazovanju za logoterapeuta, već obrađivati različite logoterapijske sadržaje po principima teorije kooperativnosti primijenjenih na teoriju učenja.

Pin It