Zimski semestar

A. Domazet Uvod u misterij Krista i povijest spasenja / KBF101 / 30 sati / 3 ects /
J. Dukić /
I. Vuletić
Povijest Crkve novoga i suvremenoga doba  /  KBT123 / 60 sati / 5 ects /
A. Akrap Povijest filozofije - stari i srednji vijek / KBT102 / 60 sati / 5 ects /
A. Akrap /
J. Kolovrat
Uvod u filozofiju / KBT103 / 30 sati / 3 ects /
J. Mužić
G. Šparada
Razvojna psihologija /  KBT104 / 60 sati / 5 ects /
B. Matulić Crkvena umjetnost /  KBT106 / 45 sati / 3 ects /
J. Mužić
J. Kolovrat
Metodologija znanstvenoga rada / KBF107 / 30 sati / 2 ects /
  Izborni* / 30 sati / 3 ects /

Ljetni semestar

* Student upisuje izborne predmete ili ECTS bodove popunjava dodatnim pisanim radom, koji predviđa neki predmet. Takav se dodatni pisani rad vrjednuje s 3 ECTS boda. Tijokom studija moguće je izraditi jedan takav rad (3 ECTS boda od bodova predviđenih za izborne predmete). Pisani rad treba imati najmanje 15 autorskih kartica i biti napisan znanstvenom metodom.

J. Mužić Povijest filozofije – moderna i suvremena /  KBT121 / 60 sati / 5 ects /
A.Akrap/
F.F.Velić
Praktična filozofija /  KBT122 / 60 sati / 5 ects /
 J. Dukić Povijest Crkve staroga i srednjega vijeka /  KBT101 / 60 sati / 5 ects /
J. Mužić / 
B. Vidović/ 
G.Šparada
Opća psihologija / KBT125 / 60P+30V sati / 6 ects /
 D. Runje Opći uvod u Sveto pismo /  KBF126 / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
  Izborni / 30 sati / 3 ects /
Pin It