Seminar „Tematski usmjerena interakcija - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje održan je od  ponedjeljka, 28. kolovoza do petka 1. rujna 2017. u franjevačkom Klerikatu na Trsteniku, pod vodstvom prof. dr. sc. Matthiasa Scharera sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa su prof. dr. sc. A. Vučković i izv. prof. dr. sc. J. Garmaz s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, te Jelena Burazin, prof. psiholog i psihoterapeut. Ove godine tema seminara je Biografija kao izazov samoodgovornosti i samoodređenja.  
Za slijedeću godinu predviđen je metodički seminar o tome kako formulirati i strukturirati temu.
| Program | Ante Akrap, voditelj Ureda za međunarodnu suradnju | 4.9.2017 |

 

FOTOGALERIJA

Pin It