Treću godinu za redom se  održava se seminar „Tematski usmjerena interakcija - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje. Seminar se održava pod vodstvom prof. dr. sc. Matthiasa Scharera sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa su prof. dr. sc. A. Vučković i izv. prof. dr. sc. J. Garmaz s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, te Jelena Burazin, prof. psiholog i psihoterapeut.

Ove godine tema seminara je Biografija kao izazov samoodgovornosti i samoodređenja.  

Seminar će se održati u razdoblju od ponedjeljka, 28. kolovoza do petka 1. rujna 2017. u Klerikatu.

| Izv.prof.dr.sc. Jadranka Garmaz | 25.8.2017 |

Pin It