Održan TCI seminar

Različiti putevi vode k istome cilju. U razdoblju od 31. kolovoza do 4. rujna 2022. u Splitu i Sinju je održan međunarodni Seminar „Interakcije usmjerene na temu prema Ruth C. Cohn“ (TCI). Tema ovogodišnjeg seminara, koji se od 2015. godine održava kao dio programa metodičko-didaktičke edukacije vjeroučitelja i sveučilišnih nastavnika, bila je „Slušanje različitih. Kako TCI pomaže u rješavanju konflikata i osjećaja isključenosti“. Među 35 polaznika iz Njemačke, Austrije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, seminar je pohađalo 12 vjeroučitelja među kojima su bili vjeroučitelji iz Šibenske i Zadarske te Splitske nadbiskupije. Seminar je organizirao Ruth Cohn Institut za TCI Austrija u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Splitu. Voditeljice seminara bile su Reingard Lange, mag. phil., prof. dr.sc. Jadranka Garmaz i Melanie Mutter M.A.

Ciljevi seminara bili su sljedeći:

  • raspoznati i pragmatično pristupiti rješavanju smetnja, konflikata i kriza u radnom okruženju i u procesima učenja unutar grupe
  • u okviru vlastite uloge na radnom mjestu doprinijeti zajednici koja uči i raspravama koje se temelje na međusobnom uvažavanju; prihvatiti interkulturalnost kao društvenu stvarnost
  • primijeniti načela društvenog nauka Katoličke Crkve, a posebice načelo osobnosti, supsidijarnosti i općeg dobra u izgradnji konstruktivne radne i komunikacijske kulture te u prevenciji konflikata.

Sadržaj:

  • modeli koji opisuju grupnu dinamiku i njezin razvoj
  • dinamika, analiza i rješavanje konflikata u grupama; načini eskalacije i deeskalacije konflikata.
  • individualni stil ophođenja u konfliktima, ponašanje u konfliktnim situacijama unutar organizacije
  • stav i metode rješavanja smetnja, konflikata i kriza prema TCI-ju
  • duhovni resursi vjeroučitelja kao polazna točka za rješavanje konflikata.

Svim polaznicima međunarodnog Seminara „Interakcije usmjerene na temu prema Ruth C. Cohn“ (TCI), Katolički bogoslovni fakultet izdao je potvrdu o stručnom usavršavanju temeljem čl. 115. st. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

FOTOGALERIJA

Pin It