TCI seminar

31. kolovoza 2022. započeo je međunarodni TCI A3/M3 seminar o osobnim,metodički i socijalnim kompetencijama na temu Slušanje različitih. Trideset polaznika iz Njemačke, Austrije, BiH i Hrvatske pod vodstvom mag. Reingard Lange, Melanie Mutter M.A. i Jadranke Garmaz uče o aktivnom slušanju, fazama razvoja grupe, eskalaciji i deseskalaciji konflikata i drugim vještinama potrebnim za uspješan rad na sebi,u razredu, u organizacijama i zajednicama.

 
Pin It