U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Međunarodnog Ruth Cohn Instituta za TCI u Austriji te u suradnji sa splitskom podružnicom Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), od 3. do 7. siječnja 2020. godine održan je sedmi po redu međunarodni seminar Tematski usmjerene interakcije (TCI) pod nazivom „Hrabro komunicirati, zajedno raditi i voditi“.

Cjelokupni program seminara održan je u dvorani samostana o. fra Ante Antića na Trsteniku pod vodstvom peteročlanog tima na čelu s Reingard Lange, mag. phil., ravnateljicom Akademije za socijalni menadžment (ASOM) iz Beča, licencirane instruktorice TCI-a. Suvoditelji seminara bili su: prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, predstojnica Katedre religiozne pedagogije i katehetike, prof. dr. sc. Ante Vučković, predstojnik Katedre filozofije, Gina Šparada, lic. psyh., asistentica na Katedri filozofije i Sabina Marunčić, lic. theol., viša savjetnica za Vjeronauk u AZOO-u.

Okvirna tema seminara obrađena je u osamnaest radnih jedinica od 90 minuta tijekom kojih je 25 sudionika, koristeći različite oblike rada, promišljalo i „živo učilo“ o: potrebama i emocijama u komunikaciji, empatiji, otuđenju i iskustvu tuđine u biografiji, konceptu kompetencije ambivalentnosti, odgovornom djelovanju utemeljenom na vrijednostima kao temelju TCI-a, samozaštiti kod manipulacije i nasilja u komunikaciji, temeljnim postavkama i vježbama nenasilne komunikacije te potencijalu TCI-a za prevenciju i rad na konfliktima.

Posljednjeg dana seminara upriličena je dodjela potvrda o sudjelovanju i prigodni domjenak. Radost zajedničkog rada i učenja te zadovoljstvo sudionika konceptom TCI metode, motivirala je organizatore na planiranje novog seminara koji će se održati u kolovozu 2020.

| Sabina Marunčić | Program | 10.01.2020 |

FOTOGALERIJA

Pin It