Zašto upisati teologiju?

Upis na poslijediplomske studije

Rok podnošenja prijave za upis u akad. god. 2019./20. je 26. kolovoza 2019. za razlikovni ispit koji će održati 4. rujna 2019. u 17.00 sati

Rokovi i razlikovna literatura za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij u akad. god. 2019./2020.

Upis u 1.godinu studija

Upis pristupnika na:

 • Integrirani diplomski filozofsko-teološki studij i
 • Preddiplomski teološko-katehetski studij

bit će u ČETVRTAK 18. srpnja 2019. u 10:00 sati

Upis u više godine studija

Upisi u zimski semestar semestar ak. god. 2019./2020. počinju u četvrtak, 26. rujna 2019. god. pomoću studomata (ISVU sustav za studente) i traju do srijede, 1. listopada 2019. god.

Upis na Diplomski TKS

Upis pristupnika na DIPLOMSKI Teološko katehetski studij je u utorak, 24. rujna 2019. od 9:00 do 12:00 sati.

Upis u 1. godinu studija

1. Prijavi se
 1. Prijavi se za Natječaj na stranicu www.postani-student.hr ili
  ako si stariji/a od 24. godine (navršene do 31. siječnja 2019.) i ne polažeš državnu maturu,
  potrebno je prijaviti se za razredbeni ispit najkasnije do 14.lipnja 2019. u 12:00h (osobno u studentskoj službi, telefonom na 021/308-316 ili e-mailom na upisi@kbf-st.hr).
 2. Odaberi studijske programe na KBF-u koje želiš upisati
  • Integrirani filozofsko teološki studij (22 slobodna mjesta za pristupnike sa državne mature i podkvota od 8 mjesta za svećeničke kandidate starije od 24 godine, te 2 mjesta za strance)
  • Preddiplomski teološko katehetski studij (16 slobodnih mjesta za pristupnike sa državne mature i podkvota od 4 mjesta za pristupnike starije od 24 godine, te 2 mjesta za strance)
 3. Položi državnu maturu s predmetima koji se boduju za KBF ili razredebni postupak (stariji od 24 godine).
 4. Ostvari dobar plasman na rang listi
 5. Potvrdi upis na KBF
2. Ostvari uvjete
3. Prikupi dokumente
4. Ponesi fotografiju i uplatnicu
5. Dođi na upis

Kriteriji za sastavljanje rang liste

Rang-liste prijavljenih pristupnika za upis na oba studijska programa sastavljaju se prema sljedećemu sustavu bodovanja:

 1. uspjeh u srednjoj školi do 32%
 2. položeni ispiti na državnoj maturi
  • Hrvatski jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Matematika - (osnovna razina - B) 10%
  • Strani ili klasični jezik - (osnovna razina - B) 14%
  • Izborni predmet - povijest ili neki drugi (neobvezatan) 14%
 3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti
  • Dodatna provjera znanja iz predmeta Katoličkoga vjeronauka za učenike koji ga nisu učili u srednjoj školi do 14%, a prag je 10%
  • Motivacijski razgovor – eliminacijski uvjet za upis na studij do 8%, a prag je 5%
 4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća *
  • završena još jedna srednja škola 4%
  • znanje nekog svjetskog jezika kojega nije učio u srednjoj školi 4%
  • jedno od prva tri mjesta na državnim športskim ili predmetnim natjecanjima 4%
  • jedno od prva tri mjesta na Vjeronaučnoj olimpijadi 4%

* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 8%.

 • Razredbeni ispit obuhvaća vrednovanje i provjeru pristupnikova uspjeha i znanja, pri čemu se može steći najviše 100 bodova:
  1. za uspjeh u srednjoj školi: najviše 26 bodova,
  2. iz provjere znanja: najviše 54 boda,
  3. iz pisanja eseja: najviše 8 bodova
  4. iz razgovora o motiviranosti: najviše 4 boda
  5. iz posebnih aktivnosti i uspjeha: najviše 8 bodova.
 • Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na dva načina:
  1. prosjek općega uspjeha za sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti (prosjek izvrstan /5/, donosi 8 bodova; veoma dobar /4/ donosi 6,5 bodova; dobar /3/ donosi 4 boda),
  2. prosječna ocjena iz sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti za tri predmeta: hrvatski jezik, povijest ijedan strani jezik. Svaki se predmet vrednuje odvojeno (prosjek izvrstan /5/ donosi 6 bodova; veoma dobar /4/ donosi 5 bodova; dobar /3/ donosi 3 boda).
 • Znanje na razradbenomu ispitu provjerava se testovima iz triju predmeta: vjeronauka, hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti.
 • Pisanje eseja na jednu temu koju pristupnih izabere od triju predloženih.
 • Konzultacijski razgovor pristupnika sa stručnim članovima Povjerenstva o motiviranosti za studij.
 • Vrednovanje posebnih pristupnikovih aktivnosti:
  1. znanje svjetskoga jezika (engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, ruski) koji pristupniku nije materinji a niti ga je učio u srednjoj školi,
  2. završena još jedna srednja škola,
  3. pristupnici koji su u prošloj školskoj godini prešli razgrebeni prag i natječu se na istomu Fakultetu,
  4. jedno od prvih triju mjesta na državnim: natjecanjima ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta koji se ne zahtijeva na pisanomu dijelu razredbenog ispita,
  5. vrhunski športaši prve i druge kategorije.

Mjesto pristupnika određuje se prema ostvarenim bodovima na redoslijednomu popisu razredbenoga ispita.

| Razredbeno gradivo za upis u 1. godinu studija |

   Vijesti