Zatvoreni su upisi na međunarodni TCI seminar „Tematski usmjerene interakcije (TCI) - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“.

Međunarodni seminar iz područja socijalnog menadžmenta za razvijanje nastavničkih i osobnih kompetencija, prilagođen osobama u obrazovnim i vjerskim institucijama, održava se u Splitu od 2015., u suorganizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, austrijskog ogranka Međunarodnog Ruth Cohn Instituta te Agencije za odgoj i obrazovanje.

Seminar će i ovoga puta voditi gđa Reingard Lange, mag. phil., samostalna djelatnicima, nositeljica diplome TCI-ja i dugogodišnja suradnica i direktorica Akademije za socijalni menadžment (ASOM) iz Beča. Suvoditelji seminara su prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, predstojnica Katedre religiozne pedagogije i katehetike; prof. dr. sc. Ante Vučković, nastavnik na Katedri filozofije; lic. psyh. Gina Šparada, asistentica na Katedri filozofije i lic. theol. Sabina Marunčić, viša savjetnica za vjeronauk u AZOO-u.

Svrha seminara je trajno usavršavanje nastavničkih kompetencija osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika kao i usvajanje liderskih vještina svih polaznika.

Mentorstvo i savjetovanje provode voditelji, koji prate aktivnost, uspješnost i prolaznost sudionika.

Na kraju programa dobiva se međunarodni certifikat koji Agencija za znanost i obrazovanje priznaje za napredovanje vjeroučitelja.

Program se sastoji od 18 radnih jedinica po 90 minuta.

Tema seminara: Živo učiti u vremenu korona virusa – što smo sve prošli i što iz toga učimo?

Sadržaj seminara:

- online „živo učenje“ u vremenu korone,

- samorefleksija i stabiliziranje vlastitog iskustva: promjene radnog okružja, olakšavajući i otežavajući faktori,

- perspektive za budućnost: kako djelovati humano i profesionalno,

- upute za ljudsko ophođenje sa izazovnim situacijama,

- praktična primjena TCI-modela „chairperson“, „dinamično ravnovjesje“ i „1 aksiom“ (slika čovjeka, autonomija i međuovisnost)

- tijelo kao temelj cjelovitoga i živoga učenja.

Više o Ruth Cohn Institutu i njihovim seminarima na poveznici: https://www.ruth-cohn-institute.org/home.html

Trajanje seminara: 29. kolovoza (subota) - 2. rujna (srijeda) 2020.

Mjesto održavanja: Samostan o. Ante Antića, Put iza nove bolnice 10c, HR- 21 000 Split (Franjevački Klerikat).

Rok prijave: 30. lipnja 2020.

Broj polaznika: najviše 15.

Cijena: 300 kn

Napomena: za valjanu prijavu potrebno je ispuniti online pristupnicu te dostaviti dokaz o uplati. Uplatnicu je moguće dostaviti osobno u Ured za međunarodnu suradnju ili poslati skeniranu kopiju na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Uplata se vrši na žiro račun Katoličkog bogoslovnog fakulteta kod OTP banke:

Primatelj: Katolički bogoslovni fakultet, Split

IBAN ili broj računa primatelja: HR9324070001100061993

Model: HR00

Poziv na broj primatelja: OIB (upisati vlastiti OIB)

Opis plaćanja: Naknada za TCI seminar

Cijena: 300,00 kn

Kontakt: Ana Peroš, Ured za međunarodnu suradnju, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; tel. 021 308 322

Pin It