Od petka 8. lipnja do nedjelje 10 lipnja 2018. održan je u prostorima samostana o. fra Ante Antića na Trsteniku u Splitu četvrti međunarodni seminar „Tematski usmjerena interakcija - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje. Seminar se održao pod vodstvom prof. dr. sc. Matthiasa Scharera sa Sveučilišta u Innsbrucku, a suvoditelji programa bili su prof.dr.sc. A. Vučković i prof.dr.sc. J. Garmaz s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, te Jelena Burazin, prof. psiholog i psihoterapeut.

Na seminaru je sudjelovalo šesnaest sudionika. Ove godine tema seminara bila je Kako napisati samoprocjenu i na kojem projektu radim? (M1) 

| Doc.dr.sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu v.d. | 19.6.2018 |

FOTOGALERIJA

Pin It