Održan seminar Tematski centrirane interakcije (TCI)

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu organiziran je seminar na temu „Obrambeni mehanizmi i TCI“. Seminar se održavao od 26. do 30. kolovoza 2023. godine, a spada u P/A3 seminare u prvom/drugom ciklusu TCI obrazovanja.

15ak sudionika sudjelovalo je na predavanjima i radionicama o temi. Drugoga dana seminara organiziran je posjet izložbi Josipa Trostmanna - „Vatrena paleta pinove jeseni“, izloženoj u Palači Milesi, na kojoj su sudionici imali prilike otkrivati prednosti i zamke vlastite i tuđe projekcije. Četvrtoga dana seminara sudionici su proveli radni izlet nadomak Makarske, u Svetištu Vepric, u kojem su nastavili rad na prepoznavanju i ophođenju s osobnim i tuđim obrambenim mehanizmima, upoznavanju njihove svrhe i koristi te posljedica njihovog neprimjerenog aktiviranja. Posljednjega dana seminara, sudionici su analizirali moguće uzroke aktiviranja obrambenih mehanizama u tuđim i vlastitim životima, te su davali povratne informacije o cjelokupnom seminaru. Na kraju su im uručene potvrde o stručnom usavršavanju koje su izdali Katolički bogoslovni fakultet i Institut Ruth C. Cohn, temeljem čl. 115. st. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Seminar su vodili Klaus-Gerd Eich (dr. pastoralne teologije, RCI Luksemburg, RCI International) i Gina Šparada (psiholog, Katolički bogoslovni fakultet, Split). U organizaciji seminara sudjelovali su dr. sc. Jadranka Garmaz, dr. sc. Domagoj Volarević, lic. theol. Sabina Marunčić i Danijela de Micheli Vitturi, dr. med.

TEKST: Gina Šparada

FOTOGALERIJA:

Pin It