TCI seminar

Od 14.-18. lipnja 2023. u prostorijama Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu održat će se seminartematski centrirane interakcijena temu:

Moje vrijeme i ja smo jedno" (Ruth C. Cohn). Kako mi TCI može pomoći u vođenju sebe i drugih? (leadership)

Kroz niz predavanja i radionica  prema TCI modelu radit će se na usavršavanju kompetencija vezanih uz sposobnosti osobnog i međuosobnog vođenja.  

Seminar je namijenjen svima koji rade s ljudima ili misle da će imati osobne koristi od pohađanja.

Uvjeti za prijavu: popuniti online prijavnicui uplatiti 80€ na račun Katoličkog bogoslovnog fakulteta

Voditeljice seminara: Reingard Lange, mag. phil. (TCI  Austrija); Sabina Marunčić, lic. theol., viša savjetnica za vjeronauk (Agencija za odgoj i obrazovanje) 

Cijena seminara: 80€ (Katoličkom bogoslovnom fakultetu) + 25 eura (TCI institutu u Beču). 

Broj mjesta je ograničen.


Uplata se vrši na žiro račun Katoličkog bogoslovnog fakultet

  • Primatelj: Katolički bogoslovni fakultet, Split
  • IBAN ili broj računa primatelja: HR9324070001100061993
  • Model: HR01
  • Poziv na broj primatelja: OIB (upisati OIB polaznika)
  • Opis plaćanja: Naknada za TCI seminar lipanj
  • Cijena: 80€
Pin It