Novi ciklus TCI-a održan na Visovcu

U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Međunarodnog Ruth Cohn Instituta za TCI u Austriji od 1. do 5. rujna 2021. godine započelo je održavanje novog ciklusa međunarodnog seminara Tematski usmjerena interakcija, na temu „TCI je stav i metoda“. Seminar su osmislili i vodili: Matthias Scharer, prof. emeritus religiozne pedagogije i katehetike i licencirani instruktor TCI-ja, prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, predstojnica Katedre religiozne pedagogije i katehetike, zatim prof. dr. sc. Ante Vučković i dr. sc. Gina Šparada, sveučilišni nastavnici na Katedri filozofije te Sabina Marunčić, lic. theol., viša savjetnica za Vjeronauk u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Program seminara održan je u dvorani samostana o. fra Ante Antića na Trsteniku uz poštivanje svih epidemioloških mjera. U okviru seminara upriličen je izlet na otok Visovac gdje je dvadeset i pet sudionika imalo priliku učiti u prirodi. Seminar je okupio osobe različitih zvanja i zanimanja iz raznih dijelova Republike Hrvatske, što je pridonijelo dinamici i kvaliteti rada. Okvirna tema seminara obrađena je u osamnaest radnih jedinica od 90 minuta. Koristeći različite oblike rada (individualni, u paru i u grupi), sudionici seminara su promišljali i „živo učili“ o: životu i djelovanju Ruth C. Cohn; antropološkim, etičkim i političkim temeljima TCI-ja; „chairperson“ postulatu te četveročlanom modelu TCI-ja. Može se reći da sadržaji i oblici rada koji su planirani u okviru TCI seminara, snažno potiču razvijanje metodičkih, didaktičkih, socijalnih i osobnih kompetencija, što su sudionici i sami prepoznali.

Posljednjeg dana seminara upriličena je dodjela potvrda o sudjelovanju. U ime  Međunarodnog Ruth Cohn Instituta za TCI u Austriji, potvrde je podijelio prof. emeritus Matthias Scharer, a u ime Katoličkog bogoslovnog fakulteta doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu na KBF-u. Radost zajedničkog rada i učenja te zadovoljstvo sudionika koje se ocrtavalo na njihovim licima, najvjerodostojnija je evaluacija i promidžba ovog seminara koji se održava na KBF-u od 2015. godine.

Tekst: Jadranka Garmaz i Sabina Marunčić

Foto: Ante Vučković

FOTOGALERIJA

Pin It