Od srijede 27. do nedjelje 1. rujna 2019. održan je šesti međunarodni seminar Tematski usmjerene interakcije (TCI) u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Međunarodnog Ruth Cohn Instituta za TCI u Austriji. Agencija za odgoj i obrazovanje je suorganizator.

Seminar je održan u prostorima samostana o. fra Ante Antića na Trsteniku pod vodstvom Reingard Lange, mag. phil., a suvoditelji programa bili su prof. dr. sc. A. Vučković, prof. dr. sc. J. Garmaz i mr. sc. Gina Šparada s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu.
Ove godine tema seminara bila je “Grupa kao biotop: Kako grupa postaje izvorom živosti, učenja i obnove? S TCI-jem postati djelotvornim kroz grupu i bez straha“. Na seminaru su sudjelovala 22 sudionika koja su ostvarila osamnaest radnih jedinica. Pretposljednji dan seminara, u subotu, 31. kolovoza, održan je na otoku Visovcu gdje je upriličen i posjet Roškome slapu.
Posljednji dan seminara, 1. rujna, upriličena je dodjela potvrda o sudjelovanju.

Seminar je objavljen u austrijskom katalogu seminara Ruth Cohn Instituta.

| Doc. dr. sc. Domagoj Runje | 2.9.2019 |

Pin It