Znanstveni radovi prije objave prolaze dvostruku slijepu recenziju. Pristigli rad recenziraju najmanje dva neovisna recenzenta specijalizirana u području rada, koje izabire uredništvo. Recenzenti rada ostaju nepoznati autorima i jedni drugima. Svaki recenzent dobiva anonimni rad i obrazac za recenziju, te ocjenjuje rad i predlaže kategoriju rada a obrazac recenzije vraća uredništvu. Recenzentski komentari i prijedlozi za poboljšanje, zajedno s opisom potrebnih ispravaka, šalju se autoru. Temeljem primljenih recenzija te eventualnih dopuna i ispravaka, uredništvo donosi konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciji rada.


 

Pin It