Objavljivanje radova u časopisu Crkva u svijetu, se ne naplaćuje, autor ne snosi nikakve troškove.

Autori i recezenti, tiskani primjerak časopisa, dobivaju gratis.

Pin It