ISSN 0352-4000 (Print)

ISSN 1848-9656 (Online) UDK: 215

https://doi.org/10.34075/cs

izdavač

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU 

FACULTAS THEOLOGIAE CATHOLICAE UNIVERSITATIS STUDIORUM SPALATENSIS

uredničko vijeće:

Bodrožić Ivan, Bremer Thomas, Ronzani Rocco (Rim - Augustinianum),  Garmaz Jadranka, Dukić Josip, Pšihistal Ružica, Pinezić Mirjana

znanstveno vijeće: 

Barščevski Taras, Bilokapić Šimun, Čondić Alojzije, Domazet Anđelko, Miloš Edi,

Dürrigl Marija-Ana, Kardum Goran, Pavlović Cvijeta, Pažin Ivica, Prović Mihael, Punda Edvard, Ražov Elvis, Relja Hrvoje, Runje Domagoj, Tomašević Darko

glavni i odgovorni urednik: Ivan Bodrožić

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

jezični savjetnik: Katja Tresić-Pavičić 

grafička priprema: Paola Jukić

UDK oznake: Iva Kolak, Sveučilišna knjižnica u Splitu 

adresa uredništva i uprave:

Crkva u svijetu, Zrinsko-Frankopanska 19

HR-21001 SPLIT, p.p. 329, HRVATSKA (CROATIA)

Tel. ++ 385 (0) 21 308-324 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dostupni na: https://hrcak.srce.hr/crkva-u-svijetu

Časopis izlazi četiri puta godišnje. 

Cijena pojedinom broju je 6 €. 

Godišnja pretplata za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu iznosi 24 €.  

Novac šaljite na naš račun: HR8624070001100195203, OTP banka, Split.

Pretplata za inozemstvo 40 € ili odgovarajući iznos u drugim valutama.  

Doznake šaljite na naš devizni račun: OTP banka d.d. Split, u korist Crkve u svijetu, IBAN  HR8624070001100195203; swift - OTPVHR2X Rukopisi se ne vraćaju.

Časopis je referiran u Religious&Theological Abstracts (Myerstown, SAD) SCOPUS, ERIH-PLUS, EBSCO, DOAJ, Index Copernicus (Poland), Hrčak, Google Znalac.

Naklada: 600 primjeraka

Tisak:

Dalmacija papir, Split

Pin It