Opći podaci

 

Naziv časopisa: Crkva u svijetu
ISSN: 0352-4000 (tisak)
e-ISSN: 1848-9656 (on-line)
UDK: 215
Adresa: Zrinsko-Frankopanska 19
HR-21000 Split, p.p.329
HRVATSKA (CROATIA)
Tel.+385 (0) 21 308-325
Izdavač: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu
Zrinsko Frankopanska 19, Split
Prva god. izlaženja: 1966
Učestalost izlaženja (godišnje): 4
Email: cus@kbf-st.hr
Područja pokrivanja:
  • Humanističke znanosti
  • Filozofija
  • Teologija
Uredničko vijeće: Ivan Bodrožić, Thomas Bremer (Münster), Josip Dukić, Jadranka Garmaz, Ružica Pšihistal (FF Osijek), Rocco Ronzani (Augustinianum – Rim), Ante Vučković
Znanstveno vijeće: Taras Barčevski (KBF Zagreb), Šimun Bilokapić, Alojzije Čondić, Anđelko Domazet, Marija-Ana Dürrigl (STIN Zagreb), Goran Kardum (FF Split - psihologija), Edi Miloš (FF Split - povijest), Cvijeta Pavlović (FF Zagreb – književnost), Ivica Pažin (KBF Đakovo), Mihael Prović, Edvard Punda, Elvis Ražov (TKO Zadar), Hrvoje Relja (FF Split – filozofija), Domagoj Runje, Darko Tomašević
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Bodrožić
Jezični savjetnik: Katja Tresić-Pavičić
Računalni slog: Paola Jukić, dipl. ing. graph. tech
Naslovna stranica: Paola Jukić, dipl. ing. graph. tech
Cijena:
  • 40 kn (jedinična cijena za Hrvatsku)
  • 160 kn (godišnja pretplata za Hrvatsku)
  • 40€ (pretplata za inozemstvo)
Način plaćanja:
  • za Hrvatsku: poštanskom uputnicom na adresu uredništva ili na naš račun: HR8624070001100195203
  • za inozemstvo: Doznake šaljite na naš devizni račun: OTP banka d.d. Split, u korist Crkve u svijetu, račun: HR8624070001100195203; swift – OTPVHR2X

Sva izdanja

Povijest

Teološki časopis Crkva u svijetu (krat. CuS) pokrenuo je godine 1966. nadbiskup splitsko-makarski dr. Frane Franić s nekolicinom najbližih suradnika. Od tada časopis izlazi bez prekida najprije kao dvomjesečnik, a zatim kao tromjesečnik. U ozračju otvaranja Katoličke crkve prema suvremenom svijetu nakon II. vatikanskog sabora CUS je postao značajnim mjestom teološkog promišljanja crkvene problematike na hrvatskim prostorima, te poprištem dijaloga između Crkve i svijeta, kršćanske vjere i konkretnog društva. Časopis ima sljedeće stalne rubrike: rasprave, prinosi, pogledi, prikazi i osvrti. Pod rubrikom rasprave objavljujemo opširnije radove s teološko-filozofskog i srodnih područja. Rubrika prinosi donosi pojedinačne važne dokumente ili njihove komentare, a u rubrici pogledi svoje mjesto nalaze više subjektivna viđenja i prosudbe naših suradnika. Prikazi i osvrti sadržavaju prikaze i recenzije knjiga iz religijske problematike, te osvrte na važne znanstvene skupove i crkvene događaje. Uredničko vijeće, s glavnim urednikom na čelu, priprema i uređuje pojedinačne brojeve časopisa, a znanstveno vijeće dugoročno određuje njegov profil. Godine 1996. uvedena je kategorizacija i znanstvena recenzija članaka. Kad je 1999. utemeljen Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, preuzeo je izdavanje Crkve u svijetu kao svoje znanstvene revije. U okviru časopisa postoji živa izdavačka djelatnost te organiziranje brojnih pastoralnih i znanstvenih skupova. Crkva u svijetu je uvrštena među časopise jednake onima s međunarodnom recenzijom i dostupna je na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske HRČAK