Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Cijena pojedinom broju je 40 kuna.

Godišnja pretplata za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu iznosi 160 kuna.  

Novac šaljite na naš račun: HR8624070001100195203, OTP banka, Split

Pretplata za inozemstvo 40 Eura ili odgovarajući iznos u drugim valutama.   Doznake šaljite na naš devizni račun: OTP banka d.d. Split, u korist Crkve u svijetu, IBAN HR8624070001100195203; swift - OTPVHR2X .

Ispravljanje podataka u objavljenom radu

Autori rada snose odgovornost za točnost objavljenih podataka. Svi ispravci u radu moraju biti napravljeni prije objavljivanja broja, stoga autor za korespondenciju dobiva probni otisak koji mora pregledati i ispraviti u roku od 48 h. Ako usprkos tome autori pronađu veću pogrešku u objavljenom radu, ispravak (erratum) mogu dostaviti uredništvu, te će se on objaviti online i u prvom sljedećem tiskanom izdanju.

Povlačenje objavljenog rada

Ako autori nakon objavljivanja uoče manjkavost u svom radu koja utječe na ponovljivost istraživanja i točnost rezultata, tada mogu povući rad, pri čemu se online verzija rada označava oznakom “retracted by authors”. Link na povučeni rad će i dalje biti aktivan, no oznaka na radu će jasno naznačiti da je rad povučen od strane autora. Ako urednici, recenzenti ili čitatelji uoče da je rad (ili dio rada) već objavljen, da su podaci u radu lažirani ili da istraživanje nije provedeno u skladu s etičkim načelima, uredništvo će razmotriti prijavu te ako se utvrdi da su autori prekršili etička načela povući rad, pri čemu će rad biti označen s “retracted by editor”. Link na povučeni rad će i dalje biti aktivan, no oznaka na radu će jasno naznačiti da je rad povučen od strane urednika. Svaki postupak povlačenja objavljenog rada obavlja se u skladu sa smjernicama COPE.

ISSN 0352-4000 (Print)

ISSN 1848-9656 (Online)

UDK: 215

https://doi.org/10.34075/cs

 

izdavač

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

Facultas Theologiae Catholicae Universitatis Studiorum Spalatensis

uredničko vijeće:

Bodrožić Ivan, Bremer Thomas, Ronzani Rocco (Rim - Augustinianum),
Garmaz Jadranka, Dukić Josip, Pšihistal Ružica, Vučković Ante

znanstveno vijeće:

Barščevski Taras, Bilokapić Šimun, Čondić Alojzije, Domazet Anđelko,
Dürrigl Marija-Ana, Kardum Goran, Miloš Edi, Pavlović Cvijeta, Pažin Ivica, Prović Mihael, Punda Edvard, Ražov Elvis, Relja Hrvoje, Runje Domagoj, Tomašević Darko

glavni i odgovorni urednik:

Ivan Bodrožić

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

pomoćnik glavnog urednika:

Darko Rapić

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

jezični savjetnik: Katja Tresić-Pavičić

grafička priprema: Paola Jukić

UDK oznake: Sveučilišna knjižnica u Splitu: Iva Kolak

adresa uredništva i uprave:

Crkva u svijetu, Zrinsko-Frankopanska 19

HR-21001 SPLIT, p.p. 329, HRVATSKA (CROATIA)

Tel. ++ 385 (0) 21 308-324

Dostupni na: https://hrcak.srce.hr/crkva-u-svijetu; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Časopis izlazi četiri puta godišnje.

Cijena pojedinom broju je 40 kuna.

Godišnja pretplata za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu iznosi 160 kuna.
Novac šaljite poštanskom uputnicom na adresu uredništva ili

na naš račun: HR8624070001100195203, OTP banka, Split

Pretplata za inozemstvo 40 Eura ili odgovarajući iznos u drugim valutama.
Doznake šaljite na naš devizni račun:
OTP banka d.d. Split, u korist Crkve u svijetu,
IBAN  HR8624070001100195203; swift - OTPVHR2X

Rukopisi se ne vraćaju.

Časopis je referiran u SCOPUS, ERIH-PLUS, EBSCO, Index Copernicus (Poland), Hrčak, Religious&Theological Abstracts (Myerstown, SAD), Google Znalac, DOAJ.

naklada

600 primjeraka

tisak

Dalmacija papir, Split

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu

CRKVA U SVIJETU

Zrinsko-Frankopanska 19

HR-21000 Split, p.p.329

HRVATSKA (CROATIA)

Tel.+385 (0) 21 308 324

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


SCOPUS – https://www.scopus.com

EBSCO – https://www.ebsco.com/

Hrčak – https://hrcak.srce.hr/crkva-u-svijetu

ERIH-PLUS – https://kanalregister.hkdir.no/

Croatian Web Archive, National and University Library in Zagreb - https://haw.nsk.hr/en/

The DOI® System – https://www.doi.org/

Crossref – https://search.crossref.org/

Google znalac – https://scholar.google.hr/

DOAJ - https://doaj.org/


 

Objavljivanje radova u časopisu Crkva u svijetu, se ne naplaćuje, autor ne snosi nikakve troškove.

Autori i recezenti, tiskani primjerak časopisa, dobivaju gratis.

Svi objavljeni rukopisi licencirani su pod licencom Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodne javne licence.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.hr

Slobodno možete:

Dijelite dalje – možete umnažati i redistribuirati materijal u bilo kojem mediju ili formatu

Stvarajte prerade – možete remiksirati, mijenjati i prerađivati djelo u bilo koju svrhu, pa i komercijalnu.

Davatelj licence ne može opozvati slobode korištenja koje Vam je ponudio dokle god se pridržavate uvjeta licence.

Pod sljedećim uvjetima:

Imenovanje – Morate adekvatno navesti autora, uvrstiti link na licencu i naznačiti eventualne izmjene. Možete to učiniti na bilo koji razuman način, ali ne smijete sugerirati da davatelj licence izravno podupire Vas ili Vaše korištenje djela.

Bez daljnjih ograničenja – Ne smijete dodavati pravne uvjete ili tehnološke mjere zaštite koji će druge pravno ograničiti da čine ono što im licenca dopušta.

Upozorenja:

Ne morate se pridržavati licence kada je riječ o elementima djela koji su javno dobro ili gdje je Vaše iskorištavanje djela dopušteno zakonskim iznimkama i ograničenjima autorskog prava.

Nema jamstava. Licenca Vam možda ne daje sva potrebna dopuštena za Vašu željeno korištenje djela. Primjerice, druga prava poput prava nad objavljivanjem osobne fotografije, pravo privatnosti ili moralno pravo može ograničiti kako smijete koristiti materija.