Sukladno Planu aktivnosti s postavljenim ciljevima i preporukama Stručnoga povjerenstva i Akreditacijskog savjeta (vidi čl. 2.4.6.) Uredničko vijeće časopisa "Crkva u svijetu" raspisuje interni

NATJEČAJ

za izbor pomoćnika glavnog urednika znanstvenog časopisa "Crkva u svijetu" za razdoblje od jedne godine.

Na raspisani natječaj mogu se prijaviti:

  • studenti iz redova doktoranda poslijediplomskog studija Katoličko bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu