Ispravljanje podataka u objavljenom radu

Autori rada snose odgovornost za točnost objavljenih podataka. Svi ispravci u radu moraju biti napravljeni prije objavljivanja broja, stoga autor za korespondenciju dobiva probni otisak koji mora pregledati i ispraviti u roku od 48 h. Ako usprkos tome autori pronađu veću pogrešku u objavljenom radu, ispravak (erratum) mogu dostaviti uredništvu, te će se on objaviti online i u prvom sljedećem tiskanom izdanju.

Povlačenje objavljenog rada

Ako autori nakon objavljivanja uoče manjkavost u svom radu koja utječe na ponovljivost istraživanja i točnost rezultata, tada mogu povući rad, pri čemu se online verzija rada označava oznakom “retracted by authors”. Link na povučeni rad će i dalje biti aktivan, no oznaka na radu će jasno naznačiti da je rad povučen od strane autora. Ako urednici, recenzenti ili čitatelji uoče da je rad (ili dio rada) već objavljen, da su podaci u radu lažirani ili da istraživanje nije provedeno u skladu s etičkim načelima, uredništvo će razmotriti prijavu te ako se utvrdi da su autori prekršili etička načela povući rad, pri čemu će rad biti označen s “retracted by editor”. Link na povučeni rad će i dalje biti aktivan, no oznaka na radu će jasno naznačiti da je rad povučen od strane urednika. Svaki postupak povlačenja objavljenog rada obavlja se u skladu sa smjernicama COPE.

Pin It