Zatvoreni su upisi na TCI seminare „Tematski usmjerene interakcije (TCI) - Učiti živo prema Ruth C. Cohn“ u kolovozu i rujnu 2021.

| Dr. sc. Gina Šparada | 

Pin It