Dokumenti

Elaborat - program

U tijeku su prijave za novi ciklus koji počinje u svibnju 2019. godine.

Kontakt

Opis programa cjeloživotnog učenja Kršćanske geštalt-pedagogije

Naziv Kršćanska geštalt-pedagogija
Nositelj Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Katedra religiozne pedagogije i katehetike te Katedra Svetog pisma Staroga zavjeta
Izvođač/i Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, u suradnji sa Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Ostali programi koji se temelje na načelima cjeloživotnog učenja
Svrha
 • osposobiti religijsko-pedagoške i pastoralne te socijalne djelatnike i djelatnice za što kvalitetnije obavljanje svog poslanja u području odgoja, komunikacije, animacije i vjeronaučno-katehetskog programiranja;
 • senzibilizirati pedagoške i pastoralne djelatnice i djelatnike za brzo prepoznavanje odgojnih poteškoća i stvaralačko oblikovanje odgovarajućih reakcija;
 • osposobiti roditelje za bolje obavljanje njihova odgojnog poslanja
 • usavršiti pedagoške i pastoralno-katehetske vještine vjeroučitelja i kateheta, župnih suradnika i voditelja zajednica.
ECTS bodova 32
Razlozi pokretanja Potreba usavršavanja postignutih pedagoških i pastoralnih vještina te njihove prerade u smislu da pomoću novih metodoloških shvaćanja koriste svima koji su uključeni u odgojni, religijsko-pedagoški i pastoralni obrazovni proces. Budući da su upravljanje sobom i donošenje odluka, komunikacija i suradnja, generičke kompetencije prema NOK-u, cilj je pružiti podršku (vjero-)učiteljima u ostvarivanju istih te im pomoći objektivnije procijeniti i potaknuti usvojenost određenih elemenata generičkih kompetencija kod učenika, a sukladno NOK-u. Budući da se radi o cjeloživotnom učenju, kao polazišni cilj usavršavanja pedagoških i pastoralnih vještina predviđena je ispomoć i vođenje tijekom procesa refleksije pedagoških i pastoralnih djelatnika i djelatnica, kako bi na taj način postali tvorci novih kreativnih paradigmi u edukativnom procesu. Konačni cilj usmjeren je na socijalnog i karitativnog te pedagoškog i katehetsko-pastoralnog djelatnika koji će na temelju programa usavršavanja moći uspostaviti stabilnu osobnost te se s odgovornošću i zadovoljstvom suočavati s izazovima konkretnog odgojno-obrazovnog i pastoralnog rada. To su ujedno temeljne kompetencije što će ih sudionik programa usavršavanja zadobiti pored onih specifično metodoloških. Kršćanska antropologija predviđa promišljanje i učvršćivanje unutarnje strukture osobe, oblikovanje zrele osobe na temelju povezanosti čovjeka s Bogom, koja je temelj uspješnog i zadovoljnog pastoralnog i pedagoškog djelatnika. Budući da se kod religijsko-pedagoških i pastoralnih te pedagoških djelatnika ne radi tek o nekakvom obavljanju rutinskog posla, već se od njih traži stabilna osobnost i svjedočenje, to učvršćivanje unutarnje svijesti nužno je u procesu cjeloživotnog učenja. Osim toga, program usavršavanja stavlja u samo središte timsko učenje u kojem se pojedinac u timu ili skupini uči najprimjerenijem pedagoškom komuniciranju i odazivanju.
Trajanje programa Program traje 4 semestra, a izvodi se, uglavnom potkraj tjedna u obliku cjelodnevnih aktivnosti. Takav oblik i dužinu trajanja programa predviđa Europsko udruženje za integrativnu geštalt pedagogiju. Naš program ima licencu dotičnog europskog udruženja, što znači da je međunarodno priznat.
Ciljna skupina polaznika programa Program je namijenjen:
 • pedagoškim djelatnicima i djelatnicama te svima kojima je stalo do pridobivanja kompetencija za što kreativniju nastavu i što djelotvornije rješavanje životnih pitanja u radu s djecom i mladima;
 • vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima / katehistkinjama i katehistima koji se žele stručno usavršiti na području didaktičkih i metodoloških te savjetodavnih oblika rada;
 • katehetskim i pastoralnim suradnicama i suradnicima kojima je stalo do što senzibilnijeg i što kreativnijeg pastorala;
 • svima koji svoj pastoralni i pedagoški rad i viziju žele nadograditi cjelovitim geštaltističkim pristupima i metodama;
 • svima koji žele biti što aktivnije i stručnije pripremljeni za suradnju kod dijagnosticiranja i rješavanja pastoralnih i socijalnih te obrazovnih i odgojnih problema;
 • svim pastoralnim i pedagoškim djelatnicima kojima je stalo do što stručnije i što produbljenje suradnje s obiteljima, odnosno s roditeljima djece i mladih;
 • roditeljima i supružnicima koji žele stručno produbiti vrline odgoja i komuniciranja u obitelji.
Optimalan broj polaznika 30
Uvjeti upisa programa
 1. Završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe minimalno 180 ECTS bodova (teologija, obrazovne znanosti, obrazovanje učitelja, socijalni rad, društvene znanosti, zdravstvo) i koji imaju najmanje 3 godine radnog iskustva na području rada s ljudima;
 2. Završen odgovarajući diplomski sveučilišni ili stručni studij (teologija, obrazovne znanosti, obrazovanje učitelja, socijalni rad, društvene znanosti, humanističke znanosti, zdravstvo);
 3. Apsolventi preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija, ako imaju najmanje 3 godine radnog iskustva na području rada s ljudima te ako su prije upisa izvršili sve studentske obveze koje su bitne za uključivanje u program; te obveze određuje prema potrebi Odbor za kvalitetu KBF-a u Splitu, a obuhvaćaju od 10 do 20 ECTS;
 4. Apsolventi diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija, ako prije upisa izvrše sve studijske obveze bitne za uključivanje u program; te obveze određuje prema potrebi Odbor za kvalitetu KBF-a u Splitu,a obuhvaćaju od 10 do 15 ECTS;
 5. Kandidati koji su završili isto obrazovanje u inozemstvu te ispunjavaju sve ostale navedene uvjete.
Uvjeti izbora u slučaju ograničenog upisa: Ako je broj prijavljenih kandidata veći od raspoloživih mjesta, morat će kandidati za upis pored općih uvjeta ispunjavati i dodatne uvjete. Pritom će se primjenjivati sljedeća mjerila:
 • prosječna ocjena diplomskog/magistarskog studija (30 %)
 • ocjena diplomskog/magistarskog rada, odnosno diplomskog/magistarskog ispita (20 %)
 • ocjena na izbornom ispitu (50 %)
Izborni ispit sastoji se iz ocjena:
 • bibliografija, nagrade, reference (40 %)
 • dosadašnji stručni rad (40 %)
 • razgovor s povjerenstvom (20 %)
S. Gerjolj
J. Garmaz
Cjelovito učenje na načelima kršćanske geštalt-pedagogije / 10P 5S 5V sati / 2 ects /
J. Vodičar
M. Prović
Narativna didaktika / 10P 10S 10V sati / 4 ects /
A. Šegula Osobnost i identitet / 10P 10S 10V sati / 3 ects /
S. Gerjolj Uvod u psihologiju karaktera i osnove biblijske psihoterapije / 10P 10S 10V sati / 3 ects /
A. Šegula
I. Jurić
Socijalne uloge i zvanje / 10P 10S 10V sati / 3 ects /
A. Šegula
D. Runje
Biblijska didaktika / 10P 20S 10V sati / 4 ects /
J. Vodičar
Š. Bilokapić
Tjelesnost i spolnost / 10P 5S 5V sati / 2 ects /
S. Gerjolj 
J. Garmaz
Obiteljski sustavi i poruke roditelja / 10P 10S 10V sati / 3 ects /
J. Vodičar
A. Čondić
Kriza, resursi i novi početak / 10P 10S 10V sati / 3 ects /

*Popis predmeta odnosi se na svaku pojedinu cjelinu ako postoji (predmet ili modul)

** Način izvođenja nastave - upisuju se broj sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova (P - predavanja, S - seminar, V - vježbe (svi vidovi vježbi), T - terenska nastava)