Misija sustava za unaprjeđenje kvalitete i Odbora je ugrađivanje kvalitete u sve vidove djelovanja Fakulteta uz puno sudjelovanje svih dionika procesa visokog obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada. Dionici su unutarnji i vanjski. Unutarnjim dionicima sustava za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete Fakulteta smatraju se studenti, nastavnici, suradnici, administrativno-tehničko osoblje i uprava. Vanjski dionici (ostale razine sustava obrazovanja, gospodarstvo, mjesna Crkva, kultura, zdravstvo i dr.) uključeni su u provjeru valjanosti, svrhovitosti i kvalitete rada Fakulteta i kao izvor podataka za vrednovanje.

Pin It