Opis programa "Kršćanska kulturna baština Splita i okolice"

Naziv

Kršćanska kulturna baština Splita i okolice

Program za usavršavanje turističkih vodiča, djelatnika u kulturi, pastoralnih djelatnika i vjeroučitelja za poslanje u području pastorala kulture i vjerskog turizma

Nositelj

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu,

Katedra liturgike 

Katedra Svetog pisma Staroga zavjeta

Izvođač/i Katolički bogoslovni fakultet u Splitu
Svrha

Polaznici će:

 • osposobiti se turističke vodiče, djelatnike u kulturi, pastoralne djelatnike, vjeroučitelje kao i sve druge zainteresirane za što kvalitetnije obavljanje svog poslanja preko usavršavanja znanja i vještina u području kršćanske kulturne baštine
 • osposobiti se turističke vodiče, djelatnike u kulturi pastoralne djelatnike, vjeroučitelje kao i sve druge zainteresirane za usluge pokazivanja, vođenja i specifičnoga stručnog vođenja i objašnjavanja kršćanskih kulturno-povijesnih spomenika, crkava, svetišta, muzeja, umjetničkih djela, povijesnih događaja, ličnosti vezanih za crkveni život grada Splita i okolice
 • nadograditi znanja i vještine, usvojiti nova znanja o vođenju specijaliziranih grupa turista, usavršiti znanja u teološkom i kulturološkom području vjerskog turizma
 • usavršiti vještine informiranja, komunikacije, animacije i vođenja, kao i interpretacije kršćanske kulturne baštine grada Splita i okolice.
ECTS bodova 23
Razlozi pokretanja Potreba usavršavanja turističkih vodiča koji su već prošli i položili Seminar za turističke vodiče te imaju iskustva u vođenju turističkih grupa, a koji žele kontinuirano usavršavanje u obliku cjeloživotnog obrazovanja koje bi im pomoglo da sustavno stječu nova znanja i vještine u području vjerskog turizma kojima bi unaprijedili kvalitetu pružene usluge. Cilj je također pružiti stručnu podršku drugim turističkim djelatnicima kao i djelatnicima u kulturi koji u djelokrugu svojega posla vode posjetitelje i tumače kulturnu baštinu grada Splita i okolice te im pomoći da objektivno i kompetentno vode posjetitelje i tumače specifično kršćanska mjesta, simbole, umjetnička djela ili povijesne osobe ili događaje. Budući da se radi o cjeloživotnom učenju s namjerom stjecanja i usavršavanja teoloških, humanističkih i kulturno-umjetničkih kompetencija, kao polazišni cilj predviđen je rad s pastoralnim djelatnicima i suradnicima, vjeroučiteljicama/vjeroučiteljima, katehistkinjama/katehetama koji su vezani za crkve, pastoralne centre ili okoline od posebnoga kulturnog značenja koji privlače turiste ili pak vjerska središta (svetišta) koja traže kvalitetnu vrstu pastoralnog rada u području vjerskog turizma i promocije duhovnih vrijednosti kršćanske kulturne baštine. Razlog je pokretanja programa ponuda edukacije svima onima koji žele unaprijediti kvalitetu pružene usluge u turizmu, osobito vjerskom turizmu i vođenju specifičnih grupa, kao i svima onima koji žele steći nove ideje iz područja kršćanske kulturne baštine i njezine kulturne komunikacije.
Opis obrazovnih ciljeva i ishoda učenja te kompetencija za koje će polaznici biti osposobljeni

Polaznici će:

 • razumjeti, vrjednovati i objasniti biblijske i teološke osnove kršćanske kulturne baštine
 • razumjeti, vrjednovati i objasniti središnje teme iz crkvene povijesti srednje Dalmacije
 • objasniti, analizirati i primijeniti u praksi spoznaje iz područja kršćanske arheologije s posebnim osvrtom na starokršćansku Salonu i umjeti stručno voditi na arheološkim lokalitetima
 • razumjeti, vrjednovati i objasniti središnje teme iz područja kršćanske umjetničke baštine Splita i okolice
 • analizirati, vrjednovati i oblikovati ključne informacije o znamenitim umjetnicima i majstorima sakralne baštine srednje Dalmacije
 • razumjeti, vrjednovati i objasniti glavne elemente liturgijskog prostora, osnovne kršćanske simbole te teološke osnove kršćanske ikonografije
 • analizirati i vrjednovati arhitektonsku i umjetničku baštinu povijesnih crkava grada Splita, njihovih tradicija, kulturno-povijesnih znamenitosti, povijesnih događaja i ličnosti te umjeti stručno voditi u crkvenim prostorima
 • – analizirati i vrjednovati arhitektonsku i umjetničku baštinu svetišta srednje Dalmacije; razumjeti, vrjednovati i objasniti kompleksnost tradicija hodočašća i štovanja svetih mjesta te slika svetišta srednje Dalmacije
 • – poznavati i vrjednovati muzejske zbirke sakralne umjetnosti srednje Dalmacije te umjeti na odgovarajući način pružiti povijesnu, kulturološku i religijsku interpretaciju predmeta i umjetničkih djela
 • – poznavati i vrjednovati moderna i suvremena ostvarenja sakralne umjetnosti i arhitekture na području Splita i umjeti stručno voditi u crkvenim prostorima.
Trajanje programa Program traje 2 semestra (tijekom studenog / prosinca i veljače/ožujka), a izvodi se potkraj tjedna (petak popodne i subota) u obliku cjelodnevnih aktivnosti (predavanja i terenska nastava).
Ciljna skupina polaznika programa Program je namijenjen:
 • turističkim vodičima koji su već položili Seminar za turističke vodiče koji žele kontinuirano usavršavanje u obliku cjeloživotnog obrazovanja koje bi im pomoglo da sustavno stječu nova znanja i vještine kojima bi unaprijedili kvalitetu pružene usluge
 • turističkim djelatnicima i djelatnicima u kulturi koji u djelokrugu svojega posla vode posjetitelje i tumače kulturnu baštinu grada Splita i okolice
 • pastoralnim djelatnicima i suradnicima te svima kojima je stalo do dobivanja kompetencija za što kreativniji pastoral turista i što djelotvorniju evangelizaciju kulture
 • vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima / katehistkinjama i katehetama koji se žele stručno usavršiti na području vjerskog turizma
 • svima koji žele biti što aktivnije i stručnije pripremljeni za suradnju u pastoralu turizma, kulturnoj povijesti kršćanskih vjerskih objekata, umjetnosti i tradicija.
Optimalan broj polaznika 30
Uvjeti upisa programa
 1. Državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo EU.
 2. Stečena najmanje srednja stručna sprema.
 3. Informacije o cjeloživotnom obrazovanju: bastina@kbf-st.hr

POTREBNI DOKUMENTI:

 • Ispunjen obrazac prijave koji se predaje u Studentskoj referadi.
 • Dokaz o uplati.
 • Dokaz o srednjoj stručnoj spremi (ili dokaz o završenom odgovarajućem preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju).
 • Domovnica.

Rok za prijavu: od 1. listopada do 1. studenoga 2018. godine.

Uvjeti za završetak programa

Preduvjet za završetak programa jesu izvršene obveze na predavanjima i vježbama.

Na kraju stručnog usavršavanja svim polaznicima koji budu redovito pohađali predavanja i vježbe te ispunili sve uvjete, bit će izdana posebna potvrdnica o stručnom osposobljavanju.

 

Doc. dr. sc. Domagoj Runje Biblijski temelji kršćanske umjetnosti i kulture / 10P / 2 ECTS /
Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić Crkvena povijest srednje Dalmacije / 12P / 2 ects /
Izv. prof. dr. sc. Josip Dukić Kršćanski spomenici Salone i Splita / 6P 12T / 3 ects /
Izv. prof. dr. sc. Ivica Žižić Liturgika, simbolika i ikonografija / 6P 6T / 2 ects /
Prof. dr. sc. Josip Belamarić Znameniti umjetnici i majstori sakralne baštine srednje Dalmacije / 12P / 2 ects /
prof. dr. sc. Branko Matulić Kršćanska umjetnička baština Splita i okolice. Povijesno-umjetnički pregled / 12P / 2 ects /
Izv. prof. dr. sc. Ivica Žižić Crkve grada Splita / 2P 18T / 3 ects /
Doc. dr. sc. Domagoj Runje Svetišta srednje Dalmacije / 6P 6T / 2 ects /
Doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić /
Doc. dr. sc. Vedran Barbarić
Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić
Muzejske zbirke sakralne umjetnosti srednje Dalmacije / 9P 3T / 3 ects /
Izv. prof. dr. sc. Ivica Žižić Moderna i suvremena sakralna umjetnost i arhitektura / 2P 6T / 2 ects /

*Popis predmeta odnosi se na svaku pojedinu cjelinu ako postoji (predmet ili modul)

** Način izvođenja nastave - upisuju se broj sati nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS bodova (P - predavanja, S - seminar, V - vježbe (svi vidovi vježbi), T - terenska nastava)