Stručne prakse KBF-a studentima preddiplomskog i diplomskog studija pružaju mogućnost stjecanja osobnog iskustva rada u struci, povezivanje teorijskog znanja s praktičnim primjerima stručne prakse.  

Obavljanje stručne prakse na Katoličkom bogoslovnom fakultetu regulirano je Pravilnikom o stručnoj praksi studenata Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Studentima su ponuđena tri modula stručne prakse:

Stručna praksa se može realizirati u okviru:

  • istraživačkih centara KBF-a
  • vanjskih prihvatnih organizacija
  • Erasmus+ mobilnosti u svrhu stručne prakse

Hodogram aktivnosti pri obavljanju stručne prakse:

  1. Student se u dogovoru s nositeljem kolegija upućuje na praksu kod pružatelja stručne prakse koju prijavljuje na obrascu Uputnica za stručnu praksu [preuzmi] u dva primjerka. Jedan primjerak dostavlja studentskoj referadi, a drugi prihvatnoj organizaciji.
  2. Po obavljenoj stručnoj praksi student piše Izvješće o obavljenoj stručnoj praksi [preuzmi] te ga dostavlja nositelju kolegija zajedno s Potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi [preuzmi]
  3. Nakon obavljene stručne prakse ispunjava Anketu o zadovoljstvu stručnom praksom [preuzmi]

Dokumenti za stručnu praksu - za preuzimanje

Pin It