SEA-EU

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ - SEA-EU alijansa - natječajna godina 2023.

Mobilnosti se mogu iskoristiti do 31.7.2025., a najranije 4 mjeseca od podnošenja prijave za mobilnost te (prijave zaprimljene u listopadu mogu se realizirati najranije u veljači, prijave zaprimljene u studenom mogu se realizirati u ožujku itd.) i nakon objave Odluke o odabiru kandidata.

Iznimke od ovog pravila su dopuštene isključivo u slučaju strukturiranih događaja (npr. SEA EU Staff Weeks ili SEA EU Blended Intensive Programmes (BIPs)):

  • ako datum održavanja nije bio poznat dovoljno unaprijed i/ili sudionici nisu na vrijeme dobili potpisani Mobility agreement, moguće je skraćivanje roka prijave i realizacije na dva mjeseca (npr. prijava u listopadu, realizacija u prosincu, ali u svakom slučaju nakon objave odluke o odabiru kandidata). U fazi prijave na strukturirani događaj partnerskoj ustanovi, obavezno o tome informirati SEA EU ured Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Odjel za međunarodnu suradnju Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Lista odabranih kandidata objavljivat će se jednom mjesečno, u pravilu najkasnije do 20. u mjesecu, a temeljem prijava predanih u prethodnom mjesecu.

 

Potpune i potpisane prijave potrebno je dostaviti*:

  1. putem e-maila u pdf formatu u jednom dokumentu** na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i osobno uz prethodnu najavu ili
  2. putem e-maila u pdf formatu u jednom dokumentu** na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i poštom.

**Dokument treba sadržavati:

  1. Prijavni obrazac na engleskom jeziku
  2. Mobility agreement for teaching/training
  3. CV u Europass formatu na engleskom jeziku
  4. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku
  5. Privolu za slanje/objavu osobnih podataka.

Originalnu prijavu u papirnatom obliku prijavitelji će dostaviti osobno uz prethodnu najavu (Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Sinjska 2/III kat) na način kako je naznačeno gore i u tekstu Natječaja.

Pin It